Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pem Yakıt Pilleri Için Magnetron Saçtırma Yöntemi Ile M@Pt/C (Co, Ni, Cu, Fe) Çok Katmanlı Elektrokatalizör Hazırlanması", TÜBITAK Projesi, 218M698, Yönetici, Devam Ediyor
"Polidimetilsiloksan PDMS Polimerinin Farklı Miktarlarda PEM Yakıt Pili Katalizör Tabakasında Uygulanması ile Hidrofobik Özelliklerin ve Pil Performansının Geliştirilmesi", BAP Diğer, FFM-2019-7098, Yönetici, Devam Ediyor
"Nanobilim ve Nanomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi Adına Enerji Sistemleri Laboratuvarı Kurulumu", BAP Güdümlü, FBG-2018-6684, Yönetici, Devam Ediyor
"3D Grafen sentezi karakterizasyonu ve PEM yakıt pillerinde kullanımı", BAP Diğer, FHD-2018-6837, Yönetici, 2019
"PDMS hidrofobik malzemesinin yakıt pili katalizör çözeltisinde kullanımının yakıt pili performansına etkisinin incelenmesi", BAP Diğer, FDA-2018-6838, Yönetici, 2019
"MİKRODALGA YÖNTEMİYLE KARBON DESTEKLİ BİMETALİK KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE FORMİK ASİT VE METANOL YAKIT PİLLERİ İÇİN KULLANILMASI", BAP Diğer, PRJ2016/183, Yönetici, 2018
"PROTON GEÇİREN MEMBRAN TASARIM VE ÜRETİMİ", BAP Y.Lisans, PRJ2016/209, Araştırmacı, 2017
"MCM-41 DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE PEM YAKIT PİLİNDE KULLANIMI", BAP Diğer, PRJ2016/184, Yönetici, 2017
"Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının Pem Yakıt Pili Uygulamaları Için Gelistirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114F506, Yönetici, 2018
"PEM YAKIT PİLİNDE MİKRO GÖZENEKLİ KATMAN OLARAK SÜPERHİDROFOBİK POLİDİMETİLSİLOKSAN (PDMS)/SİLİKA YÜZEY KAPLAMASININ YAPILMASI", BAP Diğer, PRJ2015/134, Yönetici, 2017
"Carvedilol/Silika Yapılarının Süperkritik Karbondioksit Depozisyonu Yöntemi İle Sentezi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 214Z272, Yönetici, 2016
"FORMİK ASİT YAKIT PİLLERİ İÇİN MEMBRAN ELEKTROT YAPISI (MEA) HAZIRLANMASI VE TAŞINABİLİR AYGITLAR İÇİN UYGULANABİLİR HALE GETİRİLMESİ", BAP Diğer, PRJ2014/80, Yönetici, 2016
"GRAFEN DESTEKLİ PLATİN (PT) NANOPARÇACIKLARIN PEM YAKIT PİLLERİ İÇİN SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT DEPOZİSYON YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMASI", BAP Diğer, PRJ2014/79, Yönetici, 2015
"Geçiş metali çekirdeği üzerinde (Au, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) Pd kabuklandırılması ile çok metalli çekirdek/kabuk katalizörlerinin nano tasarım ile sentezi, karakterizasyonu ve DFAYP uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 114M156, Araştırmacı, 2016
"PEM yakıt pillerinde su ve ısı yönetiminin iyileştirilmesi için hidrofobik nanoparçacıklar ile yüksek performanslı ve dayanıklı yakıt pili bileşenlerinin geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 113M205, Araştırmacı, 2016
"Farklı Yapılardaki Karbon Aerojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 112M602, Yönetici, 2014
"SPUTTERİNG YÖNTEMİ İLE PEM YAKIT PİLLERİ İÇİN MEMBRAN ELEKTROD ATACI (MEA) HAZIRLANMASI", BAP Diğer, PRJ2011/144, Yönetici, 2012
"PEM yakıt pilleri için süperkritik karbondioksit depozisyon yöntemi ile iletken polimer destekli katot katalizörü hazırlanması", TÜBITAK Projesi, 110M081, Yönetici, 2012
"Nano, xerojel ve aerojel titanyum dioksitin farklı yöntemlerle sentezi ve karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2010/223, Araştırmacı, 2013
"Development of a 3 kW Fuel Cell System", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TF/INT/03/002, Araştırmacı, 2012
"PEM Yakıt Pili Elektrokatalistleri için Farklı Karbon Destekleri Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-03-04-2009-06, Araştırmacı, 2010
"PEM yakıt pilleri için kompozit membranlar ve elektrokatalizörlerin geliştirilmesi ve uzun dönem performanslarının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 109M221, Araştırmacı, 2012
"Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücreleri", BAP Arastırma Projesi, BAP-2008-03-04-07, Araştırmacı, 2009
"Hidrojen Gazı Üretimi, Depolanması ve Yakıt Hücrelerinde Elektrik Elde Edilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BAP- 08-11-DPT.2005K120600, Araştırmacı, 2008
"Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 104M364, Araştırmacı, 2008
"Platinum and Platinum-Ruthenium based catalysts on various carbon supports prepared by different methods for PEM fuel cell applications", BAP Arastırma Projesi, BAP-08-11-DPT.2002 K 120510, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi