Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya, 1986-1987
Ön Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı, Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü, F.K.B., 1970-1974
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İyonik Kütle Transfer Ölçümlerinde Kullanılan Bazı Elektrolitlerin Seçilmiş Fizikokimyasal Özelliklerinin Tayini", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Fizikokimya Ekim, 1996.
Yüksek Lisans, "Bazı Boyar Maddelerin Sulu Çözeltilerden Perlit Yüzeyine Adsorpsiyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Fizikokimya Ağustos, 1989.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi