Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Sba-15 Destekli Ca-Fe, Ca-Cu, Ca-Zn, Ca-Mn, Fe-Cu, Fe-Mn, Zn-Mn Ikili Oksitlerin Mikrodalga Kalsinasyonuyla Hazırlanması Ve Sıcak Baca Gazı Kükürt (H2s) Gideriminde Kükürt Tutma Yeteneklerinin Incelenmesi"", TÜBITAK Projesi, 118M603, Yönetici, Devam Ediyor
"BİTKİ KAYNAKLI BİYOKUTLELERİN PİROLİZ VE OKSİDASYON YETENEKLERİNİN YARİ KESİKLİ BİR REAKTÖR SİSTEMİNDE TEST EDİLMESİ", BAP Diğer, PRJ2016/181, Yönetici, 2019
"METAL OKSİTLERİN (KALSİYUM, ÇİNKO, DEMİR, MANGAN VE KURŞUN TEMELLİ) SICAK BACA GAZI KÜKÜRT GİDERİMİNDE KÜKÜRT TUTUCULAR OLARAK KULLANILMASI", BAP Diğer, PRJ2014/190, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi