Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanca A., Uner D., "In situ and downstream sulfidation reactivity of PbO and ZnO during pyrolysis and hydrogenation of a high–sulfur lignite", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.44, pp.18827-18835, 2019
Kanca A., "Optimization of Ammonia Removal from Aqueous Solution by Microwave-Assisted Air Stripping", WATER AIR AND SOIL POLLUTION, vol.228, no.448, pp.1-10, 2017
Kanca A., Dodd M., Jeffrey A R., Üner D., "Following the structure and reactivity of Tuncbilek lignite during pyrolysis and hydrogenation", FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, vol.152, pp.266-273, 2016 (Link)
Aygün K., Ata O.N., Okur H., Kanca A., "Determination of ammonia removal from aqueous solution and volumetric mass transfer coefficient by microwave assisted air stripping", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.13, pp.2459-2466, 2016 (Link)
Kanca A., Temür H., "The effects of long term storage on the cold flow properties and viscosity of canola based biodiesel", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, pp.2205-2210, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanca A., "Pamuk Atığı, Fındık Kabuğu ve Ceviz Kabuğu’nun Piroliz ve Oksidasyon Davranışlarının Kıyaslanması", Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.2, ss.42-54, 2019
Kanca A., "Beş Farklı Metal (Bakır, Çinko, Kurşun, Kalsiyum ve Mangan) Oksitin Sıcak Baca Gazı Kükürt Tutma Aktiviteleri", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.167-175, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kanca A., Üner D., "In–situ and downstream desulfurization ability of PbO and ZnO during pyrolysis and hydrogenation of a high–sulfur lignite", 3th International Hydrogen Technologies Congress, , , pp.53-56
Kanca A., Çalişan A., "Kobalt Co Kursun Pb Karışık Metal Oksitlerinin Kimyasal Çevrim Yakma Performanslarının Tunçbilek Linyitlerinin Oksidasyonu Prosesiyle Belirlenmesi", 12nd National Chemical Engineering Conference (UKMK 12), TÜRKIYE,
Halvaci V., Kanca A., "Surface Oxidation Mechanism of Pb Based Materials by Utilization of CO2 as an Oxidant", 6th National Catalysis Conference (NCC 6), ,
Kanca A., "Effects of cotton waste addition on the oxidation characteristics of high sulfur Turkish Lignites", Pittsburgh Coal Conference 2015, Pittsburgh, A.B.D.,
Kanca A., "Tuncbilek linyitlerinin piroliz ve hidrojenleme prosesleriyle kukurtsuzlestirilmesi ve olusan sivi ve kati urunlerin karakterizasyonu", Ulusal Kimya Muhendisligi Konferansi, Eskisehir, TÜRKIYE,
Kanca A., "Surface Oxidation Mechanism of Pb based Materialsby Utilization of CO2 as an Oxidant", National Catalyst Conference, ADANA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2014, ss.1-1
Kanca A., "Oxy desulfurization Behavior of Tuncbilek Lignite", International Conference on Clean Energy, Istanbul, TÜRKIYE,
Kanca A., Üner D., "Oxidation and Desulfurization Behaviors of Turkish Lignite in the Presence of Co Pb Based Metal Oxide Catalysts", 4th National Catalysis Conference (NCC 4), Kocaeli, TÜRKIYE,
Kanca A., Üner D., "Catalytic Synergy between the Cobalt and Lead Oxides during Gasification of Turkish Lignites", 3rd National Catalysis Conference (NCC 3), Zonguldak, TÜRKIYE,
Kanca A., Üner D., "Intrinsic and Extrinsic Catalysis for Lignite Gasification", 2nd National Catalysis Conference (NCC 2), Erzurum, TÜRKIYE,
Kanca A., Üner D., "Thermodynamics of Catalytic Coal Gasification with Co Pb Mixed Metal Oxides", 1st National Catalysis Conference (NCC 1), Güzelyurt, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kanca A., Çağlar B., "Hydrodesulfurization Catalysis Fundamentals", in: Advances in Refining Catalysis, Deniz Üner, Eds., CRC Press, 2017
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Bayrakçeken Yurtcan A., Kizilca Çoruh M., Kanca A., "Ağır intihal endişesi", KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 6 Sayfa, Konya, Mayıs, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi