Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2019-FBE-A01, Danışman, Devam Ediyor
"Şekerpancarı, Patates, Çerezlik Ayçiçeği ve Silajlık Mısır Bitkilerinde Üreticilerin İlaç Kullanımı Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği.", BAP Y.Lisans, PRJ2015/411, Yönetici, 2017
"Atatürk Üniversitesinin Lisans Öğrencilerinin Sigara, Alkol, İlaç ve Tıbbı Bitki Tüketimlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi", BAP Diğer, PRJ2015/410, Yönetici, 2016
"Rize İlinde Balık Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, PRJ2013/371, Yönetici, 2014
"Erzurum İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, PRJ2013/370, Yönetici, 2014
"Erzurum İli Hane Halkının Balık Tüketim Tercihinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, PRJ2012/264, Yönetici, 2013
"Erzurum İlinde Patates, Buğday ve Arpada Üretim Maliyeti", BAP Diğer, PRJ2012/263, Yönetici, 2013
"Tarımsal Eğitimde İnternet Bağlantısı Kullanımının Öğrencilerin Konu Algılama ve Başarıları Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Güdümlü, BAP 2010/270,, Araştırmacı, 2012
"Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KUDAKA, Araştırmacı, 2011
"Erzurum Erzincan ve Bayburt İllerinde Çiftçilerin Riske Karşı Tutumları ve Olası Tarımsal Sigorta Primlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-109O394 , Araştırmacı, 2011
"İçme Sütü İçin Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi Erzurum İli Örneği", BAP Doktora, bap-210-270, Araştırmacı, 2009
"Erzurum İli Pasinler İlçesinde Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi", BAP Y.Lisans, bap-2005-64, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi