Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ŞEKERPANCARI, PATATES, ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ VE SİLAJLIK MISIR BİTKİLERİNDE ÜRETİCİLERİN İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ.", BAP Y.Lisans, PRJ2015/411, Yönetici, 2017
"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA, ALKOL, İLAÇ VE TIBBI BİTKİ TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ", BAP Diğer, PRJ2015/410, Yönetici, 2016
"RİZE İLİNDE BALIK TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, PRJ2013/371, Yönetici, 2014
"ERZURUM İLİNDE İÇME SUYU TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, PRJ2013/370, Yönetici, 2014
"ERZURUM İLİ HANE HALKININ BALIK TÜKETİM TERCİHİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", BAP Diğer, PRJ2012/264, Yönetici, 2013
"ERZURUM İLİNDE PATATES, BUĞDAY VE ARPADA ÜRETİM MALİYETİ", BAP Diğer, PRJ2012/263, Yönetici, 2013
"TARIMSAL EĞİTİMDE İNTERNET BAĞLANTISI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN KONU ALGILAMA VE BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Güdümlü, BAP 2010/270,, Araştırmacı, 2012
"ERZİNCAN EKONOMİSİ 2023 VİZYONU", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KUDAKA, Araştırmacı, 2011
"Erzurum Erzincan ve Bayburt İllerinde Çiftçilerin Riske Karşı Tutumları ve Olası Tarımsal Sigorta Primlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-109O394 , Araştırmacı, 2011
"İçme Sütü İçin Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi Erzurum İli Örneği", BAP Doktora, bap-210-270, Araştırmacı, 2009
"Erzurum İli Pasinler İlçesinde Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi", BAP Y.Lisans, bap-2005-64, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi