Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uzundumlu A.S., Sari M.M., Mokhtari Z., Ertek N., "DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ MEDICINAL PLANTS USE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.5654-5661, 2019
Fakioğlu Ö., Köktürk M., Uzundumlu A.S., Arslan H., Atamanalp M., "Planktonic-based assessment of the landside-dammed lake(Erzurum-Turkey)", Iranian Journal Of Fisheries Sciences, vol.17, pp.503-515, 2018
Uzundumlu A.S., "Determining Fish Consumption Behaviour among Households and The Most Suitable Type of Fish in Erzurum Province", Iranian Journal Of Fisheries Sciences, vol.16, pp.684-697, 2017
Uzundumlu A.S., Fakioğlu Ö., Mine K., Temel T., "Using of Municipal Mains Water for Drinking Water in an Urban Region under Uncertain Economic Social Cultural and Health Impacts", STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, vol.10, pp.178-185, 2016
Uzundumlu A.S., Topcu Y., "Determining Turkish consumers consumption satisfaction with Erzurum Civil cheese", BRITISH FOOD JOURNAL, vol.118, pp.896-914, 2016 (Link)
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "How sensory and hedonic quality attributes affect fresh red meat consumption decision of Turkish consumers", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.27, pp.181-190, 2015 (Link)
Uzundumlu A.S., Topcu Y., "Determination of Factors Impacting Smoking Habits of University Students An Empirical Analysis from Turkey", STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, vol.9, pp.279-287, 2015
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Celep S., Hun Ş., "Analysis of The Factors Affecting Apple Farming The Case of Isparta Province Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.14, pp.1881-1889, 2010 (Link)
Birinci A., Uzundumlu A.S., "An assessment of producer s approach to agricultural pesticide usage in potato production A case study in Erzurum Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, pp.1225-1228, 2010
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Güler İ.O., "Economic Effectiveness Analyses of Potato Farms The Case of Erzurum Province Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.17, pp.2560-2566, 2010 (Link)
Birinci A., Uzundumlu A.S., "Insecticide Usage on Potato Cultivating The Case of Erzurum Province in Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.7, pp.710-714, 2009
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Analysis of Factors Affecting on Live Weight Gain Cost in Cattle Fattening Farms The Case of Erzurum Province", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.1169-1172, 2009
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Analysis of Factors Affecting Customer Retailer Loyalty in Turkish Food Market The Case Study of Erzurum", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.21, pp.181-194, 2009
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Turkish Consumer Attitudes Toward Food Products The Case of Erzurum", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.21, pp.37-50, 2009
Topcu Y., Turhan B., Uzundumlu A.S., "Analysıs of Factors Affectıng Turkısh Sunflower Oıl Consumer Behavıor The Case of Erzurum Provınce", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.22, pp.239-248, 2009
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Yavuz F., "Designing The Marketing Strategies for Ispir Sugar Bean As a Local Product Using Conjoint Analysis", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.887-896, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uzundumlu A.S., Öksüz M.E., "Determining the Factors that Affecting Confectionery Sunflower Yield: The Case of Erzurum Province", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.22, pp.563-570, 2019 (Link)
Kurtoğlu S., Uzundumlu A.S., Bilgiç A., "Türkiye’nin 2018-2025 Dönemindeki Yumurta Üretiminin ARIMA Modeliyle Tahmini.", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.34-42, 2019
Uzundumlu A.S., Fakioğlu Ö., Köktürk M., "Erzurum İlinde İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliği Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi 2019(5): 153-163.", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.2019, pp.153-163, 2019
Sezgin A., Uzundumlu A.S., "ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2019, pp.441-451, 2019
Uzundumlu A.S., Karayar S., Kurtoğlu S., Ertek N., "Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.363-371, 2019
Uzundumlu A.S., "Determination of The Most Suitable Type of Fresh Milk in Istanbul Province", TURJAF, vol.7, pp.99-104, 2019
Uzundumlu A.S., Bilgin K., Kurtoğlu S., Ertek N., "Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Temel Sorunların Faktör ve Probit Analizleri ile Belirlenmesi: Rize İli Örneği", İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.54-75, 2018
Uzundumlu A.S., Öksüz M.E., Kurtoğlu S., "Future of Fig Product in Turkey", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.138-146, 2018
Uzundumlu A.S., Bilgin K., Kurtoğlu S., "Kivi Üretiminde Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Rize İli Örneği", ASOS Journal, vol.6, pp.11-26, 2018
Uzundumlu A.S., Yildirim B.Z., Kurtoğlu S., "Erzurum İli’nde Ekmek Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.", ASOS JOURNAL, vol.6, pp.17-31, 2018
Uzundumlu A.S., Birinci A., Kurtoğlu S., "Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum.", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, pp.1485-1492, 2018
Kiliç B., Uzundumlu A.S., Tozlu G., "Fındık Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık Yönünden İncelenmesi: Giresun İli Örneği.5(4): 396–405.", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.396-405, 2018
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., Ertek N., "Erzurum İlinde Tüketicilerin Elma Çeşidi Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi", ASOS Journal, vol.6, pp.107-119, 2018
Uzundumlu A.S., Öksüz M.E., Kurtoğlu S., "Future of fig production in Turkey", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.15, pp.138-146, 2018
Uzundumlu A.S., Sezgin A., "Eating Pattern and Some Factors Effective on Body Mass Indexin Erzurum Province of Turkey", Studies on Ethno-medicine, vol.11, pp.8-12, 2017
Uzundumlu A.S., Kiliç B., Tozlu G., "Fındık Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Giresun İli Örneği.", Gümüşhane Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.1-9, 2017
Sezgin A., Uzundumlu A.S., Yildirim B.Z., "Ekmek İsrafında Etkili Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği", Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.31-50, 2017
Uzundumlu A.S., Sezgin A., "Erzurum İlinde Arpanın Üretim Maliyeti.", ığdır fen bilimleri dergisi, vol.7, pp.321-326, 2017
Uzundumlu A.S., Fakioğlu Ö., Köktürk M., "Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi", Alınteri Ziraai Bilimler Dergis, cilt.30, ss.1-7, 2016
Uzundumlu A.S., "Ekmek Maliyetini Belirleme Üzerine Bir Çalışma Erzurum İli Örneği", ÇAMU Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.7-12, 2016
Uzundumlu A.S., Sezgin A., Tekin M.H., "Balık Eti Tüketim Eğilimi Etkileyen Faktörlerin Analiz Hakkari İli Örneği", ALINTERİ ZİRAAİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.31, ss.9-17, 2016
Uzundumlu A.S., Sezgin A., Sari M.M., "Analysis of Factors Affecting the Status of Energy Drink Usage Status by University Students", Studies on Ethno-Medicine, vol.10, pp.307-313, 2016
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Baran D., "Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimi ile İlgili Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, pp.242-247, 2015
Uzundumlu A.S., "Rize İlinde Hanelerin Balık Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.14-22, 2015
Uzundumlu A.S., Dinçel E., "Trabzon İli Beşikdüzü İlçesinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.1-11, 2015
Uzundumlu A.S., Tozlu G., "Çeltik Mısır ve Buğday Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık Yönünden İncelenmesi Samsun İli Örneği", TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.8, ss.19-26, 2015
Gedikli O., Uzundumlu A.S., Tozlu G., "Mısır Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi Samsun İli Örneği", ÇAMU Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-8, 2015
Uzundumlu A.S., Tozlu G., "Çeltik Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi Samsun İli Örneği", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.20, ss.79-88, 2014
Tozlu G., Uzundumlu A.S., "Çeltik Üretiminde İlaçlama Başarısızlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi Samsun İli Örneği", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.13-22, 2013
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Hun Ş., "Modern Elma Bahçelerinde Yetiştiricilik Yapan Üreticilerin Üretimle İlgili Tutum ve Davranışlarının Analizi Isparta İli Örneği", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.73-78, 2013
Uzundumlu A.S., Topcu Y., "Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.33-40, 2012
Uzundumlu A.S., "AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.64-73, 2012
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Turkish consumers purchase attitude and behaviours towards Kahramanmaras type ice cream as a local branded product", African Journal of Business Management, vol.34, pp.9695-9703, 2012
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Karadaş K., "Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.41-50, 2012
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Analizi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.51-58, 2012
Uzundumlu A.S., Kirli M.H., "İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde En Uygun Et Tipinin Belirlenmesi", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.40-48, 2011
Uzundumlu A.S., Aksoy A., Işik H.B., "Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Yapı ve Temel Sorunlar Bingöl İli Örneği", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.49-55, 2011
Topcu Y., Uzundumlu A.S., "Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Kopya Çekme Motivasyonu", İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.302-312, 2011 (Link)
Uzundumlu A.S., "Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.34-44, 2011
Uzundumlu A.S., "İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz EtTüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.20-31, 2011
Uzundumlu A.S., Topcu Y., "Taze Kayısının Dünya ve Türkiye deki Mevcut Durumu", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.43-53, 2010
Uzundumlu A.S., Işik N., "Dünya İşlenmemiş Elma Sektörüne Genel Bir Bakış", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.15-20, 2009
Topcu Y., Uzundumlu A.S., Kiziloğlu S., "Sığır Besiciliği İşletmelerinin Başarısızlığında Etkili Faktörlerin Analizi Erzurum İli Örneği", Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.19-25, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uzundumlu A.S., Birinci A., Kurtoğlu S., "Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum", Uluslararası tarım Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., "Estimation of Egg Production in Turkey for Years between 2018 and 2025 with ARIMA Model", Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ICOFAAS 2018), Antalya, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., "DETERMINING THE FACTORS AFFECTING BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE", UGAP ’xx2018, ŞANLIURFA, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., Ertek N., "KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLARIN FAKTÖR VE PROBİT ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ", ISABMER Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., Ertek N., "DETERMINATION OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMER PREFERENCE FOR APPLE VARIETY IN ERZURUM PROVINCE", UGAP 2018, ŞANLIURFA, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., "A RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY IN KIWIFRUIT PRODUCTION: THE CASE OF RIZE PROVINCE", UGAP ’xx2018, ŞANLIURFA, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., "The Role of Turkey in the World Hazelnut Production and Exporting", Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ICOFAAS 2018), Antalya, TÜRKIYE,
Uzundumlu A.S., Kurtoğlu S., Ertek N., "A Research for Increasing Producer Income and Yield in the Tea Production: The Case of Artvin Province", Uluslararası Tarım Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Sezgin A., Uzundumlu A.S., "The Role of Turkey in Dry Fig Market of the World.", 2nd International Conference On Advances In Natural And Applied Sciences, 18-21 April, Antalya/ Turkey., ,
Uzundumlu A.S., Sezgin A., "A Study on Environmental Pollution Awareness.", 2. nd International Conference On Advances In Natural And Applied Sciences, Antalya, Turkey, ,
Uzundumlu A.S., Sezgin A., Külcü E., "Determination of Factors Affecting Eggs Consumption of Consumers: The Case of Erzurum Province", ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey, ,
Sezgin A., Uzundumlu A.S., Aşkan E., Muratoğullari A., "Analysis of the Factors Affecting Participation to Training Activities of RuralWomen: Case of Erzurum Province", ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey, ,
Sezgin A., Uzundumlu A.S., "Analysis of Factors Effecting Organic Product Consumption: A Case Study of Erzurum Province.", Turkey International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 4-5 March, 2017 III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey., ,
Uzundumlu A.S., Sari M.M., Mokhtari Z., Sezgin A., "Determination of Factors Affecting on Available Alternatives In Medicine Needs of Students: Case Study Of Ataturk University.", I . International Congress on Medicinal And Aromatic Plants ”Natural And Healthy Life” Book of Abstracts, May, Konya/Turkey., ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uzundumlu A.S., Aksoy A., Topcu Y., Sezgin A., Demir N., Külekçi M., "eksik rekabet ve faktör piyasaları", in: Genel Ekonomi, Fahri YAVUZ, Eds., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, pp.101-106, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi