Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""RATLARDA COLİSTİN' İN NEDEN OLDUĞU BÖBREK HASARI ÜZERİNE HESPERİDİN VE CHRYSİN' İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"", BAP Diğer, PRJ2014/156, Yönetici, 2016
"ERZURUM YÖRESİNDE İNEK, BUZAĞI VE KÖPEKTE NEOSPORA CANİNUM’UN SEROPREVALANSI", BAP Diğer, PRJ2013/29, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi