Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Fransız Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Yeni Türk Edebiyatı
Fransızca Mütercim-Tercümanlık
Karşılaştırmalı Edebiyat
Fransızca Eğitimi
Göç ve Edebiyat
Yanmetinsellik
Göstergebilim
Sözcelem
Anlatıbilim
Söylem Çözümlemesi
Metinlerarasılık
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Filoloji Temel Alanı
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Fransız Dili ve Edebiyatı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Literature, Romance
Language & Linguistics
Literature
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi