Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Deniz BEDİR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm :
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : deniz.bediratauni.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905435996454
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Bütünleşik Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2015-
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 2012-2014
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2004-2008
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
NVIVO ile Nitel Veri Analizi Eğitim Semineri, Atatürk Üniversitesi Metodoloji Ofisi, 2019
Grassroots-C Futbol Antrenörlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, 2018
2. Kademe Short Track Antrenörlük, Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2018
Short Track Yardımcı Antrenörlük, Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2017
Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2017
Akademik Düzeyde Tübitak Proje Hazırlama Eğitimi, Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, 2016
CİSCO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ (BTT) EĞİTİMİ KURSU, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009
ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009
CİSCO CCNA DİSCOVERY I EĞİTİMİ KURSU, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009
Araştırma Alanları
Uygulamalı Psikoloji
Diğer
Sanal Gerçeklik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Blimleri Temel Alanı
Spor Bilimleri
Spor Psikolojisi
Beden Eğitimi ve Spor
Sinir Bilim
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Sport Sciences
Neuroimaging
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Spor Bilimleri, 2016 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı , , 26.08.2008 - 18.01.2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Doğar Y., Bedir F., Bedir D., S Erim E., Şen İ., "Investigation of the self-efficacy and occupational attitude of students of the recreation Department of Tourism and Sport Sciences Faculties of Gazi and Atatürk Universities, Turkey", Educational Research and Reviews, vol.14, pp.44-50, 2019 (Link)
Bedir D., Erhan S.E., Akkuş Y., "Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Sporcuların Psikolojik Becerilerini Etkiler Mi?", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.40-49, 2019 (Link)
Erhan S.E., Gerek Z., Bedir D., "The Role of Hand, Eye, and Ear Lateralization in the Sense of Rhythm of the Athletes", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.63-71, 2018 (Link)
Önal L., Gerek Z., Bedir F., Bedir D., "Halk Dansları İle İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin Davranış Özellikleri İle Eğlence Eğilimleri Arasındaki İlişkinin", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.104-114, 2017 (Link)
Bedir F., Bedir D., Erhan S.E., Şen İ., Önal L., "Investigation of the Relationship between Time Management Skills and Free Time Management Skills of Academic Personnel and Their Satisfaction with Life", Journal of Management Studies and Business, vol.2, pp.52-59, 2017 (Link)
Bedir D., Bedir D., Şen İ., Bedir F., Yazici A.G., "The Effects of Basic Psychological Needs on Psychological Skills of Athletes", European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, pp.356-366, 2017 (Link)
Belli E., Bedir D., Ekici S., Gürbüz A., "AN ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL OUTCOMES OF THE PARENTS OF THE CHILDREN ATTENDING THE SUMMER SPORTS SCHOLL AT ATATURK UNIVERSITY", THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MANAGEMENT, vol.2, 2016
Bedir F., Bedir D., Erhan S.E., Şen İ., "BOŞ ZAMAN STRES İLE BAŞA ÇIKMA İNANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.9-16, 2016 (Link)
Erhan S.E., Bedir D., Bedir F., Güler M.Ş., Öztaşyonar Y., "Physchological Skills Analysis of Student Studiying at Ataturk University Faculty of Sport Science", International Journal of Sport Studies, 2016
Erhan S.E., Bedir D., Ağduman F., "SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.59-71, 2015 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yazici A.G., Bedir D., Özdemir K., Birinci R., "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OYUN, MÜZİK, DANS DERSİNE KARŞI MOTİVASYONU VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, , , pp.1756-1761
Yazici A.G., Özdemir K., Bedir D., Öztürk M.E., "SÜREKLİ SPORTİF GÜVEN, YARIŞMASAL DURUMLUK KAYGI VE İMGELENME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE, , pp.1745-1755
Gerek Z., Açilmiş H., Bedir D., Ağduman F., Erhan S.E., "Konservatuar ve Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Giren Aday Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik ve Başetme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Yazici A.G., Bedir D., Sever O., "Elit Sporcularda Denge Ve Antropometrik Özelliklerin İlişkisi", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.476-476
Erhan S.E., Bedir D., "PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Bedir F., Bedir D., Erhan S.E., Gerek Z., Mizrak O., Önal L., "2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Gönüllülerinin Duygusal Emek Davranışları I·le I·letişim Becerileri Arasındaki I·lişkinin I·ncelenmesi", 10.SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kırıkkale, TÜRKIYE,
Bedir D., Erhan S.E., Şen İ., Bedir D., Yazici A.G., "Temel Psikolojik İhtiyaçlann Sporcuların Psikolojik Becerileri Üzerindeki Etkisi", 15th International Sport Science Congress, ,
Şen İ., Bedir D., Bedir D., Erhan S.E., "Spor Bilimleri Ve Turizim Fakültelerindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri VeMesleklerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi", 15th International Sport Science Congress, ,
Önal L., Bedir D., Bedir D., Erhan S.E., Şen İ., "Akademik Personelin Zaman ve Boş Zaman Yönetimleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkininıncelenmesi", 15th International Sport Science Congress, ,
Bedir D., Gerek Z., Bedir F., Bedir D., "HALK DANSLARI İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ İLE EĞLENCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", 15th SPORT SCIENCE CONGRESS, ,
Kiyici F., Bedir D., Ozan M., Bedir G., Delice O., "Erzurum 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivalindeki (Eyof) Spor Sakatlık ve Hastalıkları", 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRA1/18/CMDP25/03, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Yardimci Editor, 01.02.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Aralık 2018
16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Ekim 2018
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Kasım 2017
Bilimsel Hakemlikler
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi