Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1991 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 27.06.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 27.06.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 25.07.2010 - 17.07.2013
Farabi Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 27.06.2010 - 17.07.2013
VERDİĞİ DERSLER
İslam Felsefesinde Tehafüt Tartışmaları, Doktora, 2018-2019
Felsefe Din İlişkisi, Doktora, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Akşit, "Farabi'de Mantığın Dili ve Dilin Mantığı Üzerine Bir Anlam Arayışı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, F.Kaya, "Empedokles ve Davud el- Kayseri'nin Düşüncesinde Sevginin Yeri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, M.Alku, "Gazali'ye Göre Nefsin Mahiyeti ve Ölümden Sonraki Durumu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, S.İğde, "Kindi'nin Meşşailik ve Mutazileye Fikirsel Aidiyetinin Tahlili", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, T.Sürmeli, "Farabi ve Sühreverdi'de Kategorilerin Karşılaştırmalı Analizi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Kadıoğlu, "Platon ve İbn Haldun'da Devletin Güvenliği Problemi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, M.Akşit, "İbn Sina İle Kierkegard'ın Ölüm Anlayışının Karşılaştırılması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Jüri Üyeligi, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Temmuz, 2019
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mart, 2019
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mart, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Mart, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Mart, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Ocak, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Mart, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Mayıs, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Mayıs, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Jüri Üyeligi, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Temmuz, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Jüri Üyeligi, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Temmuz, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Jüri Üyeligi, Recep Tayyip Erdoğan Ün. Sos. Bil. Ens., Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Temmuz, 2019
Atama, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Atanma, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temmuz, 2019
Atama, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Atanma, İlahiyat Fakültesi, Şubat, 2019
Atama, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Atanma, İlahiyat Fakültesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Est., Mart, 2019
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mayıs, 2018
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mayıs, 2018
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mayıs, 2018
Atama, Akademik Kadroya Atama(Profesörlük), Ankara Yıldırım BEYAZIT ÜNİ., Mart, 2018
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mayıs, 2018
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Atatürk Ün. Sosyal Bil. Enst., Ekim, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama(Profesörlük), Ankara Üniversitesi, Mart, 2016
Doçentlik, Docentlik Jüri Üyeligi, ÜAK, Haziran, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi