Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Ens., Felsefe ve Din Bilimleri, 1998-2000
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, , 1986-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "ŞİHÂBUDDİN ES-SÜHREVERDÎ’NİN FELSEFESİ’NDE ONTOLOJİ PROBLEMİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bİl. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Haziran, 2005.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi