Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2015
Dr.Öğr.Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1996 - 2010
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1993 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 24.08.2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Aydın Dike, "Alkid reçine üretim prosesinin iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, E.Ediz, " Erzurum-Oltu havzasından temin edilen kırmızı kil üzerine malahit yeşili adsorpsiyonun incelenmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, E.Aktürk, "VLS tekniği ile bakır oksit (CuO) nanotellerin üretimi ve karakterizasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, E.Sevimli, "Elektrospinning yöntemi ile alümina destekli nikel borosilikat nanoliflerin üretimi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, D.Demir, "Asidik ortamda Cr2O7-2'ın FeSO4 çözeltisinde indirgenme kinetiğinin incelenmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, H.Şenol Küçükarslan, "Tinkal'in Termalgravimetrik Analizinin İncelenmesi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, A.Mesci, "Kalsine manyezitin sulu ortamda CO2 ile çözündürülmesine ultrases enerjisinin etkisi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi