Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolak K.M., "Variations in cyclic fatigue resistance among ProTaper Gold ProTaper Next and ProTaper Universal instruments at different levels", INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, vol.49, pp.494-499, 2016 (Link)
Çolak K.M., Kirici Özsu D., Evcil M.S., "Catalase activity in healthy and inflamed pulp tissues of permanent teeth in young people", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.19, pp.600-602, 2016 (Link)
Karataş E., Gültekin E., Arslan H., Alsancak M., Çolak K.M., "Evaluation of instrumentation systems in reducing E faecalis from root canals TF adaptive and ProTaper next versus single file systems", INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, vol.38, pp.161-164, 2015 (Link)
Karataş E., Arslan H., Çolak K.M., Yeşildal Yeter K., "Dentinal Crack Formation during Root Canal Preparations by the Twisted File Adaptive ProTaper Next ProTaper Universal and WaveOne Instruments", JOURNAL OF ENDODONTICS, vol.41, pp.261-264, 2015 (Link)
Ayranci F., Ayranci L.B., Arslan H., Ömezli M.M., Çolak K.M., "Assessment of root surfaces of apicected teeth A scanning electron microscopy evaluation", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.198-198, 2015 (Link)
Karataş E., Gunduz H.A., Kirici D.O., Arslan H., Çolak K.M., Yeter K.Y., "Dentinal Crack Formation during Root Canal Preparations by the Twisted File Adaptive, ProTaper Next, ProTaper Universal, and WaveOne Instruments", JOURNAL OF ENDODONTICS, vol.41, pp.261-264, 2015
Bayindir F., Çolak K.M., Yanikoğlu N., "Influence of pH and storage time on sorption and solubility behaviour of carboxylate and resin cements", MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, vol.14, pp.301-305, 2010 (Link)
Bayindir F., Çolak K.M., Uzun İ.H., "Effect of Tooth Whitener on Microhardness of Tooth Colour Restorative Materials", MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, vol.13, pp.28-31, 2009
Çolak K.M., Yanikoğlu N., Bayindir F., "Comparison of the fracture resistance of core materials using different types of posts", QUINTESSENCE INTERNATIONAL, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kirici D., Çolak K.M., "KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE REHBER YOLOLUŞTURMANIN ÖNEMİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2018
Kirici D. , Çolak K.M., Karataş E., "Comparison of the effect of different glide path Ni-Ti rotary systems on the formation of dentinal crack on curved root canals", Turk Endod J 2017;2(1):1–4 doi: 10.14744/TEJ.2016.03522, vol.2, pp.1-4, 2017
Kirici D., Çolak K.M., Karataş E., "Comprasion of The Effect of Different Glide Path Ni-Ti Rotary Systems on Formation of Dentinal Crack on Curved Root Canals", Turkish Endodontic Journal, 2017 (Link)
Çolak K.M., "Farklı Nikel Titanyum Döner Glide Path EğelerininŞekillendirme Etkisinin Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., "Retreatment Prosedurunden Sonra Uygulanan Farkli Final Aktivasyon Tekniklerinin Smear Tabakasi Uzaklastirma Kabiliyetlerinin Karsilastirilmasi SEM Incelemesi", Türk Endodonti Derrgisi, 2016
Çolak K.M., Doğanay E., Seçkin F., Karataş E., Halilov R., "Endodontide C arm Digital Fluoroskopik Yöntem ", Türkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, vol.2, pp.84-88, 2016
Çolak K.M., "One Shape New Generation K3XF Twisted File Adaptif veProtaper Next Enstrümantasyon Sistemleri Kullanımı SonrasıKök Dentinin Eğilme Dayanımı", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., "REJENERATİF ENDODONTİDE BÜYÜME FAKTÖRLERİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., "FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMATEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGUBİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., Doğanay E., "Endodontik Tedavilerde Başarısızlık Nedenleri ve Olgu Seçimi", Türkiye Klinikleri J Endod-Special Topics, cilt.2, ss.1-6, 2016
Çolak K.M., Doğanay E., Karataş E., "Endodontide C arm Digital Fluoroskopik Yöntem", Türkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.2, ss.84-88, 2016
Çolak K.M., "Farklı Antiseptik Taşıyıcı ve Kalsiyum HidroksitKombinasyonlarının Enterococcus faecalis üzerindekiantibakteriyel etkisi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., "Erciyes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 5 SınıfÖğrencilerinin Yaptıkları Kanal Tedavilerinin RadyografikKalitelerinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016
Çolak K.M., "ORTODONTİK DİŞ HAREKETİNİ TAKİBEN DİŞ PULPA VİTALİTESİNİN İNCELENMESİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015
Çolak K.M., "Comparison of the vertical root fracture resistance of calcium hydroxide and ledermix paste", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015
Çolak K.M., "MAKSİLLER SANTRAL DİŞTE BULUNAN YABANCI CİSİMLERİN ÇIKARTILMASI VAKA RAPORU", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015
Karataş E., Kirici R.S., Çolak K.M., Ulu H., "İlerlemiş Bir Endodontik Periodontal Lezyonun Hemiseksiyon İle Tedavisi Bir Olgu Sunumu", Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.10, ss.71-73, 2015
Çolak K.M., "BİYOSERAMİK ESASLI KÖK KANAL PATLARI Derleme", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015
Çolak K.M., "ENDODONTİ DE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KIBT KULLANIMI", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015
Karataş E., Çolak K.M., "Radiks Entomolaris Bulunan Alt Çene Birinci Büyük Azı Dişinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ileDeğerlendirilmesi ve Tedavisi", Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.1, ss.262-266, 2015 (Link)
Ateş Gündüz H., Özsu Kirici D., Karataş E., Çolak K.M., Bayraktar İ.Ş., "Dört Köklü Alt İkinci Büyük Azı Dişinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Ve Endodontik Tedavisi Olgu Sunumu", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, pp.41-45, 2015
Çolak K.M., "ÜÇ ADET DİSTAL KANALA SAHİP ALT ÇENE BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞİNİN KÖK KANAL TEDAVİSİ BİR OLGU SUNUMU", Türkiye Klinikleri, 2015
Çolak K.M., "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POST VE KOR RESTORASYONLAR", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015
Arslan H., Akçay M., Çolak K.M., "Endodontide Foton İndüklü Fotoakustik Dalgalanma Tekniği", Turkiye Klinikleri J Endod, cilt.1, ss.44-49, 2015
Çolak K.M., Karataş E., Ersoy İ., "Efficiency of the Self Adjusting File WaveOne Reciproc ProTaper and hand files in root canal debridement", Europen Journal of Dentistry, vol.8, pp.326-329, 2014
Karataş E., Arslan H., Çolak K.M., "Quantitative evaluation of apically extruded debris during root canal instrumentation with ProTaper Universal ProTaper Next WaveOne and self adjusting file systems", European Journal of Dentistry, vol.8, pp.504-504, 2014 (Link)
Ahmetoğlu F., Çolak K.M., Oruçoğlu H., "Comparison of the sealing ability of different glass ionomer cements as root end filling materials", Journal of Restorative Dentistry, vol.2, pp.27-27, 2014 (Link)
Aka S., Çolak K.M., Hanci İ.H., "Implantation of a Radio Frequency Identification RFID Tag into Human Teeth for Forensic Identification", Journal Indo-Pacific Academy of Forensic Odontology, vol.5, pp.10-15, 2014
Arslan H., Karataş E., Barutcugil Ç., Topçuoğlu H.S., Aladağ H., Çolak K.M., "Effect of the smear layer in the removal of calcium hydroxide from root canal walls", Journal of Conservative Dentistry, vol.15, pp.113-113, 2012 (Link)
Çolak K.M., "Retrograd Dolgu Materyalleri", Türkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.16, ss.59-66, 2010
Evcil M.S., Özcan E., Köseoğlu M., Çolak K.M., "Endodontik Treatment Of Maxillary Central İncısor With Anomalous Root Formation A Case Report", Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.19, ss.203-206, 2009
Gültekin Akduman G., Çolak K.M., "The Depression Levels of Delinquent Children in Turkey", The Social Sciences, pp.273-278, 2008
Çolak K.M., Cantürk G., "Çocuklarda Kendilik Algısı ve Saldırganlık Eğilimi İlişkisi Erzurum Örneği", Adli Psik. Derg, cilt.4, ss.3-12, 2007
Çolak K.M., Yildiz M., "Walking Bleaching Tekniğiyle Çeşitli Diş Renklenmelerinin Giderilmesi", Atatürk Üniv Diş Hek Fak, cilt.11, ss.74-77, 2001
Çolak K.M., Karaoğlanoğlu S., "Hero 642 Sistem", Atatürk Üniversitesi Diş Hek Fak Derg, cilt.11, ss.57-62, 2001
Kararoğlanğlu S., Çolak K.M., "Tükürük Akış Hızı pH ve Tamponlama Kapasitesi", Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.11, ss.59-62, 2001
Çolak K.M., Yigit N., Duran E., Ayyildiz A., "EMS Terminatör Cihazının Antibakteriyal Etkinliğinin İncelenmesi", Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.8, ss.29-32, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tepecik E., Çolak K.M., Urvasizoğlu G., Ataol M., "OTOTRANSPLANTASYON YAPILMIŞ DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: VAKARAPORU", 8. ULUSLARARSI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, ,
Ayaz N., Çolak K.M., "Management of Internal Root Resorption inMaxillary Lateral Incisor: A Case Report", International Congress on Preventive Dentistry March 5-8 2018 Erzurum, Palandoken, Turkey, ,
Tepecik E., Kavramar L., Çolak K.M., "Endodontic treatment of a traumatized tooth withdouble cervical fracture line: A case report", International Congress on Preventive Dentistry March Erzurum, Palandoken, Turkey, ,
Tepecik E., Yildirim Ö.F., Çolak K.M., "Intentional Replantation of a Tooth with PoorPrognosis Because of a Deep Periodontal Defectand Broken Instrument: A Case Report", International Congress on Preventive Dentistry Erzurum, Palandoken, Turkey, ,
Tepecik E., Çolak K.M., Urvasizoğlu G., "ENDODONTIC MANAGEMENT OF AUTO-TRANSPLANTED TOOTH: A CASE REPORT", APEC 2017 (The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and 18th IACDE IES PG Convention, 2017), ,
Bilgiç N., Çolak K.M., "EKSTRAORAL FİSTÜL TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU", 7.ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, ,
Kirici D., Çolak K.M., "EKSTERNAL KÖK REZORBSİYONU VE GENİŞ PERİAİKAL LEZYONU OLANBİR DİŞİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANILARAKDEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ", 7.ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, ,
Çolak K.M., Tepecik E., "RADIX ENTOMOLARIS DETECTION AND ENDODONTIC TREATMENT INMANDIBULAR MOLAR TEETH: 5 CASE REPORTS", 7.ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, ,
Karataş E., Çolak K.M., "Endodontic Treatment of a mandibular Second Premolar with Type IV Weine s Root Canal Confuguration", ESE BARCELONA, Barcelona, ISPANYA,
Gündoğdu E.C., Ölmezli M.M., Çakici F., Çolak K.M., "Hatalı çekim prosedürü sonucu oluşan kök perforasyonunun MTA ile tedavisi olgu sunumu", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ,
Uygun A.D., Kol E., Çolak K.M., Tanriver M., "ProTaper Gold ProTaper Next ve ProTaper Universal döner aletlerinin farklı seviyelerdeki döngüsel yorgunluk varyasyonları", Türk Endodonti Derneği 6. UluslararasıEndodonti Sempozyumu, ,
Çolak K.M., Kirici D., Evcil M.S., "Catalase activity in healthy and inflamed pulp tissues of permanent teeth in young people", ESE BARCELONA, BARCELONA, ISPANYA,
Uygun A.D., Güven Y., Çolak K.M., "Anatomik Varyasyonlar gösteren dişlerin kök kanal tedavileri Vaka Raporu", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ,
Çolak K.M., "Tip IV Wiene kök kanal anatomisine sahip alt ikinci premolar dişin endodontik tedavisi", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ,
Kirici D., Çolak K.M., "Horizontal kök kırığı bir olgu sunumu", Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, ,
Çolak K.M., "Anatomik varyasyonlar gösteren dişin kök kanal tedavisi vaka raporu", Türk Endodonti Derneği 6. UluslararasıEndodonti Sempozyumu, ,
Özsu D., Karataş E., Çolak K.M., "Dört Köklü Alt İkinci Azı Dişinin Konik IŞınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi ve Endodontik Tedavisi Olgu Raporu", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongresi, , , pp.41-45
Karataş E., Kirici R.S., Ulu H., Çolak K.M., "İlerlemiş bir endodontik periodontal lezyonun hemiseksiyon ile tedavisi Ertuğrul Karataş Damla Özsu R Serdar Kırıcı Fatih Seçkin Hamza Ulu Meltem Çolak Topçu Türk Endodonti Derneği 12 Uluslararası Kongresi 2014 İstanbul PB 26", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongresi, ,
Çolak K.M., "Ultrasonik kullanılarak kanaldan kırık alet çıkarılması Vaka raporu", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongresi, ,
Karataş E., Arslan H., Çolak K.M., "ProTaper Universal ProTaper Next WaveOne ve Self Adjusting File sistemleri ile yapılan kök kanalı ekillendirilmesi sırasında apikalden çıkan debris miktarlarının değerlendirilmesi", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongres, , , vol.8, pp.504-504
Çolak K.M., "Self Adjusting File SAF WaveOne Resiproc Protaper ve El eğelerinin Kök Kanal Debridmanındaki Etkinlikleri", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongres, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Uygun A.D., Karataş Ö., Çolak K.M., Aladağ H., "Renklenmiş Devital Dişlerde İntrakoronal Bleaching Tedavisi İki vaka raporu", Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongresi, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi