Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayserili M.E., Satir Kayserili M., "KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ULUSAL KÜLTÜR VE SANATA ETKİSİ", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.305-318, 2013
Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "GERÇEKLİKTEN SOYUTA GİDEN YOL", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, ss.123-141, 2013
Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "PAUL KLEE NİN MÜZİĞE DÖNÜŞEN RESİMLERİ", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.77-88, 2013
Kayserili M.E., Satir Kayserili M., "BATILI SANAT ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA TÜRK RESMİNİN DEĞİŞİM EVRELERİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.213-224, 2012
Kayserili M.E., Satir Kayserili M., "ETKİLEŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİNDE TÜRK SANATI EĞİTİMİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.243-252, 2012
Dilmaç O., Kayserili M.E., Satir Kayserili M., "ÜLKEMİZDE SANAT EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.221-242, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "ESTETİK ALGI BİLİNCİNİN TOPLUM GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ", ULUSLARARASI AĞRI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, AĞRI, TÜRKIYE,
Özdemir N., Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "POSSİBLE HAZARD ASSOCİATED WİTH ART PAİNTS İN AQUATİC ENVİRONMENT", İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, NEVŞEHİR, TÜRKIYE,
Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "THE ROLE OF THE EDUCATİON OF ART İN ESTABLİSHİNG ENVİRONMENTAL CONSCİOUSNESS", İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, NEVŞEHİR, TÜRKIYE,
Satir Kayserili M., Kayserili M.E., "TRANSFORMATİON PERİOD OF İNDUSTRİAL WASTES İN TO ARTİSTİC WORKS OF ART İN THE 20th AND 21th CENTURY", İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, NEVŞEHİR, TÜRKIYE,
Satir Kayserili M., "TÜRK SANATININ GELİŞİM SÜREÇLERİNDE BATI ETKİLEŞİMİNDEN KURTULMA ÇABASI", ODESSA 1. ULUSLARASI SANAT SEMPOZYUMU, ODESSA, UKRAYNA,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi