Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, 2004-2010
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /Kimya Eğitimi , 1998-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "FARE GENOMUNDA BULUNAN KOLESTEROL ve SAFRA ASİTLERİ SENTEZİNDE GÖREV ALAN BAZI ENZİM GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kimya/Biyokimya Haziran, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Kök Hücre Araştırmaları Kongresi , Kögem - Kocaeli Üniversitesi, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi