Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"BAZI TERMOFİLİK BAKTERİLERDEN AMİLAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, PRJ2016/156, Yönetici, 2017
"JEOTERMAL ALANLARDAN VE GIDA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN TERMOFİLİK VE MEZOFİLİK BAKTERİLERDEN MULTİ ENZİM POTANSİYELİ BULUNAN SUŞ YA DA SUŞLARIN BELİRLENMESİ, BUNLARDAN AMİLAZ VE PROTEAZ ENZİMLERİNİN (MULTİ ENZİM) SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU", BAP Diğer, PRJ2015/103, Yönetici, 2018
"BAZI BAKTERİLERDEN PROTEAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI"", BAP Diğer, PRJ2015/350, Yönetici, 2018
"TÜRKİYE'NİN FARKLI TERMAL MERKEZLERİNDEN İZOLE EDİLEN TERMOFİLİK BAKTERİLERDE ALKALİN PROTEAZLARIN ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU", BAP Diğer, PRJ2013/297, Yönetici, 2015
"GENTAMİSİN, AMOKSİSİLİN VE SEFAZOLİN SODYUM ANTİBİYOTİKLERİNİN FARE KARACİĞER VE BÖBREK GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİNİN AKTİVİTE, PROTEİN VE GEN EKSPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Diğer, PRJ2013/296, Yönetici, 2016
"FUNGAL PROTEAZLARIN ÜRETİMİ SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU", BAP Y.Lisans, PRJ2011/378, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi