Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz H., Yilmaz M., "A mathematical model and tabu search algorithm for multi-manned assembly line balancing problems with assignment restrictions", Engineering Optimization, pp.1-19, 2019 (Link)
Kayaci Çodur M., Yilmaz M., Çodur M.Y., "Arc Routing Problem Approach for Reducing Exhaust Gas Emission In Road Transportation: A Case Study Of Erzurum", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.7196-7205, 2019
Keskin M.E., Yilmaz M., "Chinese and windy postman problem with variable service costs", Soft Computing, 2018 (Link)
Kayaci Çodur M., Yilmaz M., "A time-dependent hierarchical Chinese postman problem", Central European Journal Of Operations Research, pp.1-30, 2018 (Link)
Yilmaz M., Kayaci Çodur M., Yilmaz H., "Chinese postman problem approach for a large-scale conventional rail network in Turkey", Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, vol.24, pp.1471-1477, 2017 (Link)
Yilmaz H., Yilmaz M., "Note to a mathematical model and ant colony algorithm for multi manned assembly line balancing problem", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.89, pp.1935-1939, 2016 (Link)
Yilmaz H., Yilmaz M., "A multi manned assembly line balancing problem with classified teams A new approach", ASSEMBLY AUTOMATION, vol.36, pp.51-59, 2015 (Link)
Yilmaz H., Yilmaz M., "Multi manned assembly line balancing problem with balanced load density", ASSEMBLY AUTOMATION, vol.35, pp.137-142, 2015 (Link)
Yilmaz M., Atak M., "Decomposition Analysis of Sectoral Energy Consumption in Turkey", ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.5, pp.224-231, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çomakli Sökmen Ö., Yilmaz M., "İŞ ZORLANMA İNDEKSİ İLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME VE BİR UYGULAMA", Ergonomi, cilt.2, ss.25-31, 2019 (Link)
Yilmaz M., Keskin M.E., "Optimal okuma şartlarının Taguchi yöntemiyle belirlenmesi", Academic Platform Journal of Engineering and Science, cilt.7, ss.24-32, 2019 (Link)
Yilmaz M., "Route Management for Vehicles Used in Road Maintenance Activities through Hierarchical Chinese Postman Problem Approach", Journal of the Institute of Science and Technology, vol.8, pp.107-115, 2018 (Link)
Yilmaz H., Yilmaz M., "Gri Tahmin Yöntemi Kullanılarak Türkiye nin CO2 Emisyon Tahmini", Sigma, cilt.31, ss.141-148, 2013 (Link)
Yilmaz M., Atak M., "Amaç Fonksiyonu Kısıtlı Ulaştırma Problemlerinde Tamsayılı Bulanık Optimizasyon", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-72, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cavli A., Dağsoy R., Yilmaz M., "Türkiye’deki Hava Kirliliği ve Sera Gazı Emisyon Envanterinin Gri Tahmin Yöntemi ile Tahmin Edilmesi", Mas International Conference on Mathematics-Engineering-NaturalMedical Sciences-V, , , pp.54-69
Yilmaz M., Kayaci Çodur M., "A mathematical model for time-dependent hierarchicalChinese postman problem", 29th European Conference on Operational Research, Valencia, ISPANYA,
Çomakli Sökmen Ö., Emeç Ş., Yilmaz M., Akkaya G., "Measurement of Efficiency of Branches for A Firm with Data Envelopment Analysis", INTERNATIONAL SYPOSIUM ON APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ISASE 2018), , , pp.178-182
Kayaci Çodur M., Yilmaz M., "Time-Dependent Arc Routing Problem: A Case Study in Turkey", International Conference on Industrial Engineering and Technology Management Dallas, Texas, Texas, A.B.D.,
Kayaci Çodur M., Yilmaz M., Çodur M.Y., "A New Multi-Objective Routing Optimization Model for Evaluating CO2 Emission and Cost: A Case Study in Turkey", Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, 25-30 June 2017, Thessaloniki, Greece., Thessaloniki, YUNANISTAN,
Aksakal E., Kayaci Çodur M., Yilmaz M., "Green Hotel Evaluation and Selection:A Study for Turkey", The 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, July 10 – 14, 2017, Ottawa, MCDM 2017., Ottowa, KANADA,
Yilmaz H., Yilmaz M., "Multi-manned assembly line balancing problem: Resource constrained case", International Conference onIndustrial Engineering and Operations Management, ,
Yilmaz M., Kayaci Çodur M., Aksakal E., "Chinese postman problem approach for waste collection operations in the city of Erzurum in Turkey", 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017), Quebec, KANADA,
Kayaci Çodur M., Yilmaz M., "Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Devriye Gezen Güvenlik Araçlarının k Çinli Postacı Problem Yaklaşımı Kullanılarak Rotalanması", Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ,
Yilmaz M., Kayaci Çodur M., "k Chinese Postman Problem Approach for Snow Plowing Operations A Case Study", International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi