Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Neslihan DİKBAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilm Dalı : Enzim ve Mikrobiyal Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 442 2312582
+90 442 2311078
E Posta Adresi : neslidikbasatauni.edu.tr | neslihan.dikbasgmail.com
Web Adresi :
Ofis : 25240
Posta Adresi : Atatürk Üniversitesi Ziraat fak Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 25240/ Erzurum
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1993-2003
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1989-1992
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1984-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Vakfıkebir Ekmeğinin Mikroflora ve Aroma Maddelerinin Tesbiti.", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Mikrobiyoloji Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, "Beyaz peynir üretiminde starter kültür ilavesinin, değişik salamura konsantrasyonlarının ve olgunlaşma sürelerinin staphylococcus aerous'un çoğalmasına etkisi.", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği Mikrobiyoloji Haziran, 1992.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Protein kromotografisi ve yeni nesil polimerik sistemler yaz okulu, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2017
Nutrigenomik çalıştay, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2015
Florasan temelli yeni nesil genetik analiz uygulamaları DNA, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2010
Voltametri kursu, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2009
Su ürünlerinde uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri lisans üstü yaz okulu, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2008
Qality Management Systems, Korea, 2007
Araştırma Alanları
Diğer
Biyoteknoloji
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Mikrobiyolojik kimya
Bakteriyoloji
Entomoloji
Biyoteknoloji ve Genetik
Zootekni ve Hayvan Besleme
Diğer
Bakteri genetiği
enzim
mikrobiyal bioteknoloji
biyoteknoloji
nanoteknoloji
bitki koruma
hayvan besleme
çevre biyoteknolojisi
endüstriyel biyoteknoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Teknolojileri
Bakteriyoloji
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Biyo-teknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Agriculture, Multidisciplinary
Biotechnology & Applied Microbiology
Microbiology
Agriculture, Multidisciplinary
Environmental Sciences
Materials Science, Biomaterials
Chemistry, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ziraat fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - 2012
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Narman Yüksek Okulu, 2003 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
İlkokul Öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum(Merkez) , , 13.09.2002 - 15.06.2003
İlkokul Öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı (Merkez) , , 10.09.1995 - 19.06.2000
Mühendis, Erzurum Belediyesi Proje Müdürlüğü Bölümü, , 03.09.1992 - 07.11.1995
Verdiği Dersler
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2018-2019
Histoloji ve Embriyoloji, Lisans, 2015-2016
Organik ve İnorganik Beslenme Biyoteknolojisi, Lisans, 2015-2016
Enzim ve Mikrobiyal biyoteknoloji, Lisans, 2015-2016
Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması, Lisans, 2015-2016
Biyogüvenlik ve Etik, Lisans, 2015-2016
İmmunugenetik ve Aşı Geliştirme, Lisans, 2015-2016
Enzimoloji, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Y.Kızıler, "Dopğal kaynaklardan izole edilen B pumilus....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, M.Kızılkaya, "Dogal kaynaklardan izole edilen.....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, S.Hacıabdullahoğlu, "Lor peynirinden elde edilen....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, E.Davarcı, "peynirden izole edilen... vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, S.Kılıç, "Pectobacterium caratovorum un izolasyuonu, 16 s rRNA ile tanılanması....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, O.Malkoç, "dogal kaynaklardan izole edilenL brevis....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Işık, "maruldan izole edilen ....vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, C.Çelenkli, "Lactobacterium plantarum bakterisinden fitaz ve mannanase enzimlerinin...vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, M.Şenol, "P.fluorescens ve Bsuptilis bakterilerinin F.culmarum vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, B.Heshmati, "Erzurumda tüketime sunulan tavuk eti ve karkas örneklerinde Salmonella spp. varlığının klasik kültür tekniği, yağ asidi metil esterleri MIS yöntemi ile belirlenmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, E.Sarıbuğa, "Lactobacillus plantarum ve l.acidophilus vs", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, Mart, 2019
Tez Savunma, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Nisan, 2019
Tez Savunma, neslihan dikbaş, doktora savunma, Şubat, 2019
Doçentlik, neslihan dikbaş, sözlü sınav, Ekim, 2019
Doçentlik, neslihan dikbaş, sözlü sınav, Mayıs, 2019
Doçentlik, neslihan dikbaş, doçentlik sınav, Temmuz, 2019
Tez Savunma, neslihan dikbaş, doktora yeterlilik, Nisan, 2018
Tez Savunma, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Mayıs, 2017
Tez Savunma, neslihan dikbaş, yüksek lisans tez , Mayıs, 2017
Tez Savunma, neslihan dikbaş, sözlü sınav, Şubat, 2017
Tez Savunma, neslihan dikbaş, Muhendislik fakültesi, Haziran, 2017
Görsel Etkinlikler
Radyo Programı, Diğer, 02.05.2019 - 02.05.2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tozlu E., Şenol Kotan M., Tekiner N., Dikbaş N., Kotan R., "Biological Control of Postharvest Spoilage in Fresh Mandarins (Citrus Reticulata Blanco) Fruits Using Bacteria During Storage", ERWERBS-OBSTBAU, vol.61, pp.157-164, 2019 (Link)
Demir Y., Dikbaş N., Beydemir Ş., "Purification and Biochemical Characterization of Phytase Enzyme from Lactobacillus coryniformis (MH121153)", Molecular Biotechnology, vol.60, pp.783-790, 2018 (Link)
Dikbas L., Dur R., Taş İ.H., Yapça Ö.E., Dikbaş N., "Low transcriptional activity of PON2 in recurrent abortion: A novel therapeutic agent?", JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION, vol.48, pp.379-383, 2018
Demir Y. , Şenol Kotan M. , Dikbaş N., Beydemir Ş., "Phytase from Weissella halotolerans: purification, partial characterisation and the effect of some metals ", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, no.20, pp.2127-2137, 2018 (Link)
Karabudak F., Yeşildal R., Sukuroglu E.E., Sukuroglu S., Zamanlou H., Dikbaş N., et al., "An Investigation of Corrosion Resistance and Antibacterial Sensitivity Properties of Nano-Ag-Doped Coating and Coating Grown on NiTi Alloy with the Micro-Arc Oxidation Process", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.42, pp.2329-2339, 2017 (Link)
Dikbas L., Yapça Ö.E., Dikbaş N., Gündoğdu C., "Paraoxonase-2 and paraoxonase-3: comparison of mRNA expressions in the placentae of unexplained intrauterine growth restricted and noncomplicated pregnancies", JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDİCİNE, vol.30, pp.1200-1206, 2017
Dadasoglu F., Kotan R., Cakir A., Karagoz K., Dikbaş N., Özer H., et al., "USE OF ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS FROM SATUREJA AND ORIGANUM SPECIES AS SEED DISINFECTANTS AGAINST XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. VESICATORIA (DOIDGE) DYE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.5989-5998, 2016
Karagoz K., Çanakçi Adigüzel G., Dikbaş N., "Emetic and enterotoxin profiles of food-borne Bacillus cereus strains from Turkey", RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.44-49, 2015
Karagoz K., Çanakçi Adigüzel G., Dikbaş N., "Emetic and enterotoxin profiles of food borne Bacillus cereus strains from Turkey", RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.44-49, 2015 (Link)
Dadaşoğlu F., Kotan R., Cakir A., Çakmakçi R., Kordali Ş., Özer H., et al., "ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS EXTRACTS AND SOME OF THEIR MAJOR COMPONENTS OF Artemisia spp L AGAINST SEED BORNE PLANT PATHOGENIC BACTERIA", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.2715-2724, 2015
Dadasoglu F., Kotan R., Cakir A., Çakmakçi R., Kordali Ş., Özer H., et al., "ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS, EXTRACTS AND SOME OF THEIR MAJOR COMPONENTS OF Artemisia spp. L. AGAINST SEED-BORNE PLANT PATHOGENIC BACTERIA", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.2715-2724, 2015
Kotan R., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., Çakmakçi R., Dadasoglu F., et al., "Antibacterial effects of Origanum onites against phytopathogenic bacteria: Possible use of the extracts from protection of disease caused by some phytopathogenic bacteria", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.172, pp.210-220, 2014
Senol M., Nadaroğlu H., Dikbaş N., Kotan R., "Purification of Chitinase enzymes from Bacillus subtilis bacteria TV-125, investigation of kinetic properties and antifungal activity against Fusarium culmorum", ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.13, 2014
Kotan R., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., Çakmakçi R., Dadasoglu F., et al.,"Antibacterial effects of Origanum onites against phytopathogenic bacteria: Possible use of the extracts from protection of disease caused by some phytopathogenic bacteria", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.172, pp.210-220, 2014
Kalkan E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., Taşğin E., Çelebi N., "Bacteria Modified Red Mud for Adsorption of Cadmium Ions from Aqueous Solutions", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.22, pp.417-429, 2013 (Link)
Nadaroğlu H., Kalkan E., Dikbaş N., "Bacteria modified red mud for adsorption of cadmium ions from aqueous solutions ", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.22, pp.417-429, 2013
Kalkan E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., Taşğin E., Çelebi N., "Bacteria-Modified Red Mud for Adsorption of Cadmium Ions from Aqueous Solutions", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.22, pp.417-429, 2013
Kotan R., Dadasoglu F., Karagoz K., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., et al., "Antibacterial activity of the essential oil and extracts of Satureja hortensis against plant pathogenic bacteria and their potential use as seed disinfectants", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.153, pp.34-41, 2013
Nadaroğlu H., Çelebi N., Kalkan E., Dikbaş N., "The Evaluation of Affection of Methylobacterium extorquens - Modified Silica Fume for Adsorption Cadmium (II) Ions From Aqueous Solutions Affection", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.391-397, 2013
Taşğin E., Kalkan E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., "Bacteria modified red mud for adsorption of cadmium ions from aqueous solutions ", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.1, pp.417-429, 2013
Kotan R., Dadasoglu F., Karagoz K., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., et al.,"Antibacterial activity of the essential oil and extracts of Satureja hortensis against plant pathogenic bacteria and their potential use as seed disinfectants", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.153, pp.34-41, 2013
Kotan R., Dikbaş N., Tozlu E., Bagci E., "CHANGES OF MEMBRANE FATTY ACIDS OF Salmonella enteritidis TREATED WITH THE ESSENTIAL OIL OF Satureja hortensis", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.1073-1077, 2012
Dikbaş N., Karagoz K., Dadasoglu F., Kotan R., "Determination of Relationship Between Satureja hortensis L. Essential Oil Susceptibility of Bacillus cereus Strains and Their Fatty Acid Methyl Ester Profiles", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.17, pp.7564-7569, 2012
Dikbaş N., Karagoz K., Dadaşoğlu F., Kotan R., "Determination of Relationship Between Satureja hortensis L Essential Oil Susceptibility of Bacillus cereus Strains and Their Fatty Acid Methyl Ester Profiles", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.17, pp.7564-7569, 2012
Kotan R., Dikbaş N., Tozlu E., Bagci E., "CHANGES OF MEMBRANE FATTY ACIDS OF Salmonella enteritidis TREATED WITH THE ESSENTIAL OIL OF Satureja hortensis", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.1073-1077, 2012 (Link)
Kotan R., Dikbaş N., Tozlu E., Bağcı E., "CHANGES OF MEMBRANE FATTY ACIDS OF Salmonella enteritidis TREATED WITH THE ESSENTIAL OIL OF Satureja hortensis", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, no.5, pp.1073-1077, 2012
Dadasoglu F., Aydin T., Kotan R., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., et al., "ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS OF THREE ORIGANUM SPECIES AGAINST PLANT PATHOGENIC BACTERIA AND THEIR POTENTIAL USE AS SEED DISINFECTANTS", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.93, pp.271-282, 2011
Dadaşoğlu F., Aydin T., Kotan R., Cakir A., Özer H., Kordali Ş., et al., "ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS OF THREE ORIGANUM SPECIES AGAINST PLANT PATHOGENIC BACTERIA AND THEIR POTENTIAL USE AS SEED DISINFECTANTS", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.93, pp.271-282, 2011
Dikbaş N., Dadasoglu F., Kotan R., Cakir A., "Influence of Summer Savory Essential Oil (Satureja hortensis) on Decay of Strawberry and Grape", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.14, pp.151-160, 2011
Dikbaş N., Şengül M., Ertugay M.F., "Microbiological and Compositional Characteristics of Cecil Cheese Collected from Households in Erzurum Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.483-491, 2010
Dikbaş N., Bagci E., Kotan R., Çakmakçi R., Özer H., Mete E., et al., "Comparative antibacterial activities and chemical composition of some plants' oils against Salmonella enteritidis", RESEARCH ON CROPS, vol.11, pp.118-124, 2010
Kotan R., Cakir A., Dadasoglu F., Aydin T., Çakmakçi R., Özer H., et al., "Antibacterial activities of essential oils and extracts of Turkish Achillea, Satureja and Thymus species against plant pathogenic bacteria", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.90, pp.145-160, 2010
Dikbaş N., "Determination of antibiotic susceptibility and fatty acid methyl ester profiles of Bacillus cereus strains isolated from different food sources in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.1641-1647, 2010
Dikbaş N., Şengül M., Ertugay M.F. , "Microbiological and Compositional Characteristics of Cecil Cheese Collected from Households in Erzurum, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.483-491, 2010
Kotan R., Cakir A., Dadasoglu F., Aydin T., Çakmakçi R., Özer H., et al.,"Antibacterial activities of essential oils and extracts of Turkish Achillea, Satureja and Thymus species against plant pathogenic bacteria", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.90, pp.145-160, 2010
Kotan R., Dikbaş N., Bostan H., "Biological control of post harvest disease caused by Aspergillus flavus on stored lemon fruits", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.209-214, 2009
Kotan R., Dikbaş N., Bostan H., "Biological control of post harvest disease caused by Aspergillus flavus on stored lemon fruits", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.209-214, 2009
Dikbaş N., Kotan R., Dadasoglu F., Sahin F., "Control of Aspergillus flavus with essential oil and methanol extract of Satureja hortensis.", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.124, pp.179-82, 2008 (Link)
Dikbaş N., Kotan R., Dadasoglu F., Sahin F., "Control of Aspergillus flavus with essential oil and methanol extract of Satureja hortensis.", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.124, pp.179-82, 2008
Dikbaş N., Kotan R., Dadaşoğlu F., Şahin F., "Control of Aspergillus flavus with essential oil and methanol extract of Satureja hortensis", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.124, pp.179-182, 2008 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dikbaş N., Çelenkli C., Uçar S. , Nadaroğlu H., Kotan R., "Partial Purification of Phytase and Mannanase from Lactobacillus plantarum and Kinetic Determination of the Features of the L. plantarum immobilized onto the Magnetite Florisil Nanoparticle", RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY, vol.14, pp.112-119, 2019 (Link)
Nadaroğlu H., Dikbaş N., "Purification and Characterization of A ?-Mannanase from Lactobacillus plantarum (ATCC® 14917TM),", International Journal of Innovative Research and Reviews, 2018
Sarıboğa E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., "Purification characterization of phytase enzyme from Lactobacillus plantarum bacteria and determination of its kinetic properties", African Journal of Biotechnology, vol.13, pp.2373-2378, 2014 (Link)
Sarıboğa E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., Çetin B., "Purification, characterization of phytase enzyme from Lactobacillus plantarum bacteria and determination of its kinetic properties", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.13, pp.2373-2378, 2014
Dikbaş N., Şengül M., Ertugay M.F., "Microbiological and compositional characteristics of çeçil cheese collected from households in Erzurum, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.22, pp.483-491, 2010
Dikbaş N., Kotan R., Dadaşoğlu F., Karagoz K., Çakmakçi R., "Correlation between Major Constituents and Antibacterial Activities of Some Plant Essential Oils against Some Pathogenic Bacteria", Turkish Journal of Science & Technology, vol.4, pp.57-57, 2009
Dikbaş N., Dadasoglu F., Kotan R., "İçme sularında izole edilen bakterilerin tanısı ve yağ asidi metil esterleri ile antibiyotik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi.", GIDA (Gıda Teknolojisi Derneği Yayını), cilt.34, ss.225-230, 2009 (Link)
Kotan R., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Cakir A., Dikbaş N., "Antibacterial activity of essential oils extracted from some medicinal plants carvacrol and thymol on Xanthomonas axonopodis pv vesicatoria Doidge Dye causes bacterial spot disease on pepper and tomato", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2007
Dikbaş N., Özdemir S., "Beyaz Peynir Üretiminde Kültür İlavesinin, Değişik Salamura Konsantrasyonlarının Olgunlaşma Sürelerinin Staphylococcus aureus’un Çoğalmasına Etkileri", AGRICULTURE AND FORESTRY, ss.487-498, 1993
Dikbaş N., Yetim H. , Gökalp H.Y. , "Et Emlsiyonları ve Bu Emülsiyonların Model Sistemlerde Çalışılması", Gıda Dergisi, cilt.15, ss.21-27, 1990 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Kotan R., Kordali Ş. , Çakir A., Çakmakçi R., et al.,"Bazı bitkisel uçucu yağların Aspergillus flavus’a karşı antifungal özelliklerinin in-vitro koşullarda belirlenmesi", 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.631-
Kotan R., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Çakir A., Dikbaş N., Özer H., et al.,"Bazı bitkisel uçucu yağların bitki patojenik bakterilerden Erwinia amylovora ve Pseudomonas syringae pv. syringae üzerine antimikrobiyal etkisi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.*-
Kotan R., Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Çakmakçi R., Çakir A., et al.,"Bazı tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların Ewingella americana’ya karşı antibakteriyel aktivitesi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.242-
Dikbaş N., "", , ,
Taşğin E., Nadaroğlu H., Soleimani S. , Dikbaş N., "Purification of the Enzyme Laccase from Pseudomonas fragi bacteria, Immobilization to Magnetic Florisil NPs and Determination of It's Usability", BİOMED, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2018, ss.152-152
Taşğin E., Nadaroğlu H., Soleimani S.S., Dikbaş N., "E. Taşğın, H. Nadaroğlu, S.S. Soleimani, N. Dikbaş Purification of the enzyme laccase from Pseudomonas frageri bacteria, immobilization to magnetic florisil NPs and determination of its usability,", 22nd International Biomedical Science Technology Symposium, ,
Dadaşoğlu F., Kotan R., Karagoz K., Dikbaş N., Çakmakçi R., Cakir A., et al., "Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria Seed Germination and Plant Growth of Tomato", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016, , , vol.1726
Dadasoglu F., Kotan R., Karagoz K., Dikbaş N., Çakmakçi R., Cakir A., et al., "Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria, Seed Germination and Plant Growth of Tomato", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, vol.1726, pp.1-5
Dikbaş N., "partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.", 5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi, TÜRKIYE,
Dikbaş N., "İmmobilized Of Lactobacillus Plantarium On To Magnetite Florosil Naoparticules And Its Application İn Co Production Of Mannanase And Phytase Enzymes", Csı - Colloquıum Spectroscopıcum Internatıonale Xxxıx 30 August - 3 September 2015 Figueira Da Foz, Coimbra, Portugal, ,
Kalkan E., Nadaroğlu H., Çelebi N., Dikbaş N., "sılıca fume modificatıon alternative adsorbent materıal for cadmıum from aqueous solıtıon", 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, , , pp.587-587
Kalkan E., Nadaroğlu H., Dikbaş N., "Bacteria -modıfied red mud for adsorpsion of cadmıum ıons from aqueous solutıons", 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, , , pp.587-1423
Dikbaş N., "Cathhing the ınnovatıons ın food science and technology ın the evolvıng world", 1st International Congress on Food Technology, ,
Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Çakmakçi R., Cakir A., Özer H., et al., "Influence of essentialoils from Satureja hortensis L. and Thymus fallax F. on shelf life of tomato", .” 1st International Congress onFood Technology., ,
Kotan R., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Cakir A., Dikbaş N., Özer H., et al., "Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bitki Patojenik Bakterilerden Erwinia Amylovora Ve Pseudomonas Syringae Pv Syringae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi", Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi,, TÜRKIYE,
Kotan R., Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Çakmakçi R., Cakir A., et al., "Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Ewingella Americana ya Karşı Antibakteriyel Aktivitesi Türkiye Iıı Bitki Koruma Kongresi", Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi,, TÜRKIYE,
Ertugay M.F., Dikbaş N., "Near İnfrared Spectroscopy İn Determination Of Food Quality Tübitak Mam", .2 Th International Congress On Food And Nutrition, ,
Kotan R., Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Şahin F., "Atık sularda gıda zehirlenmesine ve gastroenterite sebep olan Patojenik Bakterilerin biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Biyoajan Bakterilerle Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması", 10. Gıda Kongresi., TÜRKIYE,
Dikbaş N., Kotan R., Dadaşoğlu F., "Oltu da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı Ve Yağ Asidi Metil Esterleri İle Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 10. Gıda Kongresi., TÜRKIYE,
Dikbaş N., Kotan R., Dadaşoğlu F., Kordali Ş., Cakir A., Çakmakçi R., "Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Aspergillus Flavus a Karşı Antifungal Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi", 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, TÜRKIYE,
Ertugay M.F., Başlar M., Dikbaş N., "Near ınfrared spectroscopy in determination of food quality", Tübitak 2ndIntenational Congress on Food and Nutrıtıon, ,
Dikbaş N., Şengül M., Ertugay M.F., "Erzurum’da üretilen Çeçil peynirinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi", Türkiye 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2006, ss.161-164
Kotan R., Dikbaş N., Dadaşoğlu F., Cakir A., "Satureja Hortensis L Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi Ve Fitotoksik Aktivitesinin Test Edilmesi", I. Ulusal Bağcılık Ve Şarap Sempozyumu Ve Sergisi., TÜRKIYE,
Kotancilar H.G., Dikbaş N., Karaoğlu M.M., "FRANCALA EKMEĞİNİN AROMA BİLEŞENLERİ", XIII: Biyoteknoloji Kongresi, TÜRKIYE,
Dikbaş N., Kotancilar H.G., Kaya M., Karaoğlu M.M., "Vakfıkebir Ekmeğinin Mikrobiyolojik Özellikleri", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2003, ss.55-55
Kotancilar H.G., Dikbaş N., Karaoğlu M.M., "Francala Ekmeğinin Aroma Bileşenleri", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2003, ss.182-182
Kotancilar H.G., Dikbaş N., Karaoğlu M.M., "Vakfıkebir Ekmeğinin Aroma Bileşenleri", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2003, ss.177-177
Dikbaş N., Kotancilar H.G., Kaya M., Karaoğlu M.M., "VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ", XIII: Biyoteknoloji Kongresi, TÜRKIYE,
Kotancilar H.G., Dikbaş N., Karaoğlu M.M., "VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN AROMA BİLEŞENLERİ", XIII: Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale, TÜRKIYE,
Dikbaş N., Özdemir S., Sert S., Kurt A., "Beyaz Peynır Üretımınde Kültür Ilavesının Değışık Salamura Konsantrasyonlarının Ve Olgunlaşma Sürelerının S Aureus n Çoğalmasına Etkılerı", 8. Kükem Kongresı, TÜRKIYE,
Diğer Yayınlar
Dikbaş N., "", , ss.,
Desteklenen Projeler
"GIDA KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİMİN SÜS BİTKİSİ MENEKŞE'NİN (VİOLA TRİCOLOR) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.", BAP Diğer, PRJ2016/259, Yönetici, 2017
"BACİLLUS PUMİLUS (P2 )VE PSEUDOMONAS SP (3N1710) BAKTERİLERİNDEN KİTİNAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE NANO HİDROKSİAPATİT YÜZEYİNE İMMOBİLİZE EDİLEREK FUSARİUM SP. KARŞI ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ", BAP Diğer, PRJ2016/260, Yönetici, 2017
"BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN İZOLE EDİLEN LAKKAZ ENZİMİNİN NANOKİTOSAN YÜZEYİNE KOVALENT OLARAK İMMOBİLİZE EDİLMESİ VE ATIK SULARDAN AZO-BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, PRJ2015/335, Araştırmacı, 2017
"MARUL (LACTUCA SATİVA L.) BİTKİSİNDE BOZUCU ETKİYE SAHİP MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU", BAP Diğer, PRJ2015/177, Yönetici, 2016
"KİTİNAZ ENZİMİNİN FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BAZI BAKTERİLERDEN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, PRJ2014/219, Yönetici, 2016
"LACTOBACİLLUS PLANTARUM, LACTOBACİLLUS ACİDOFİLUS EXTRACELLÜLER OLARAK ÜRETİLEN FİTAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI (PH, SICAKLIK VE METAL İYONLARI) KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, PRJ2013/399, Yönetici, 2014
"ERZURUM 'DA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETİ VE KARKAS ÖRNEKLERİNDE SALMONELLA SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI, YAĞ ASİDİ VE KARBON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, PRJ2012/239, Yönetici, 2013
"BAZI YABANİ KORUNGA GENOTİPLERİNİN ÇOĞALTILARAK ISLAH METARYELİ OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, PRJ2011/349, Yönetici, 2013
"MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYGULAMA İMKANLARI.", BAP Güdümlü, PRJ2010/205, Yönetici, 2012
"Hıyarda (Cucumis sativus) Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum’a Karşı Bakteri İçerikli Biyolojik Bir Ürünün Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 119O542 , Yönetici, Devam Ediyor
"Lactobacillus coryniformis Bakterisinden İzole Edilen Kitinaz Enziminin Çinkooksit (Zno) Nanopartiküllerine İmmobilizasyonu ve Depo Zararlısı Mısır Biti (Sitophilus Zeamais)Nin Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 118O979, Yönetici, Devam Ediyor
"Functional Nanomaterials for sensing food and water quality", AB Destekli Diğer Projeler, newton fund, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
DİKBAŞ NESLİHAN (2016). partialy purification of phytase from Lactobacıllus plantarum ve l. acidophılus and investigation of their some kinetic properties.. 5. Ulusal moleküler biyoloji ve biyoteknoloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580586), , Haziran 2016
DADAŞOĞLU FATİH,KOTAN RECEP,KARAGÖZ KENAN,DİKBAŞ NESLİHAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,KORDALİ ŞABAN,ÖZER HAKAN (2016). Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria Seed Germination and Plant Growth of Tomato. ICANAS 2016, 1726 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3148385), Antalya, Mayıs 2016
DİKBAŞ NESLİHAN (2015). İmmobilized Of Lactobacillus Plantarium On To Magnetite Florosil Naoparticules And Its Application İn Co Production Of Mannanase And Phytase Enzymes. Csı - Colloquıum Spectroscopıcum Internatıonale Xxxıx 30 August - 3 September 2015 Figueira Da Foz, Coimbra, Portugal (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2199721), Porto, Ağustos 2015
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). Bacteria -modıfied red mud for adsorpsion of cadmıum ıons from aqueous solutıons. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587-1423. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571904), Praha, Nisan 2012
KALKAN EKREM,NADAROĞLU HAYRUNNİSA,ÇELEBİ NESLİHAN,DİKBAŞ NESLİHAN (2012). sılıca fume modificatıon alternative adsorbent materıal for cadmıum from aqueous solıtıon. 4th EuCheMS Chemistry Congress(106), 587 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3571897), Praha, Nisan 2012
DİKBAŞ NESLİHAN (2010). Cathhing the ınnovatıons ın food science and technology ın the evolvıng world. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580566), Antalya, Kasım 2010
DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,çakır Ahmet,ÖZER HAKAN,KOTAN RECEP (2010). Influence of essentialoils from Satureja hortensis L. and Thymus fallax F. on shelf life of tomato. .” 1st International Congress onFood Technology. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3580476), , Kasım 2010
KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZER HAKAN,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2009). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bitki Patojenik Bakterilerden Erwinia Amylovora Ve Pseudomonas Syringae Pv Syringae Üzerine Antimikrobiyal Etkisi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285545), Van, Temmuz 2009
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,kordalı şaban,ÇAKMAKÇI RAMAZAN,ÇAKIR AHMET,ÖZER HAKAN (2009). Bazı Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Ewingella Americana ya Karşı Antibakteriyel Aktivitesi Türkiye Iıı Bitki Koruma Kongresi. Türkiye Iıı. Bitki Koruma Kongresi, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2285354), , Eylul 2009
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH (2008). Oltu da İçme Sularından İzole Edilen Bakteriyel Suşların Tanısı Ve Yağ Asidi Metil Esterleri İle Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286708), Erzurum, Haziran 2008
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ŞAHİN FİKRETTİN (2008). Atık sularda gıda zehirlenmesine ve gastroenterite sebep olan Patojenik Bakterilerin biyopestisit ve Mikrobiyal Gübre Potansiyeline Sahip Biyoajan Bakterilerle Kontrol Edilerek Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması. 10. Gıda Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286570), , Haziran 2008
ERTUGAY MUSTAFA FATİH,BAŞLAR MEHMET,DİKBAŞ NESLİHAN (2007). Near ınfrared spectroscopy in determination of food quality. Tübitak 2ndIntenational Congress on Food and Nutrıtıon (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580486), İstanbul, Ağustos 2007
DİKBAŞ NESLİHAN,KOTAN RECEP,DADAŞOĞLU FATİH,KORDALİ ŞABAN,ÇAKIR AHMET,ÇAKMAKÇI RAMAZAN (2007). Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Aspergillus Flavus a Karşı Antifungal Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286299), Ankara, Mayıs 2007
KOTAN RECEP,DİKBAŞ NESLİHAN,DADAŞOĞLU FATİH,ÇAKIR AHMET (2006). Satureja Hortensis L Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi Ve Fitotoksik Aktivitesinin Test Edilmesi. I. Ulusal Bağcılık Ve Şarap Sempozyumu Ve Sergisi. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2286429), Denizli, Haziran 2006
DİKBAŞ NESLİHAN,ÖZDEMİR SALİH,SERT SELAHATTİN,kurt ahmet (1998). Beyaz Peynır Üretımınde Kültür Ilavesının Değışık Salamura Konsantrasyonlarının Ve Olgunlaşma Sürelerının S Aureus n Çoğalmasına Etkılerı. 8. Kükem Kongresı (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2287411), Ankara, Eylul 1993
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 8
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 285
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi