Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Farizoğlu B., Fil B.A., Sözüdoğru O., Aladağ E., Kul S., "COMPARISON OF CATIONIC DYES (BASIC ORANGE 2, BASIC YELLOW 2 AND BASIC VIOLET 3) REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION USING CLAY AS AN ADSORBENT", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.3658-3666, 2019
Sözüdoğru O., Vasilaki V., Komesli O.T., Massara T., Komesli S., Katsou E., "Effect of permeate flux in a membrane SBR (MSBR) treating the liquid fraction of manure", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.91, pp.129-137, 2017
Massara T.M., Komesli O.T., Sözüdoğru O., Komesli S., Katsou E., "A Mini Review of the Techno-environmental Sustainability of Biological Processes for the Treatment of High Organic Content Industrial Wastewater Streams", WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, vol.8, pp.1665-1678, 2017
Aslan Ş., Sözüdoğru O., "Individual and combined effects of nickel and copper on nitrification organisms", Ecological Engineering, vol.99, pp.126-133, 2017
Sözüdoğru O., Fil B.A., Boncukcuoğlu R., Aladağ E., Kul S., "Adsorptive removal of cationic BY2 dye from aqueous solutions onto Turkish clay Isotherm kinetic and thermodynamic analysis", PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.34, pp.103-111, 2016 (Link)
Aladağ E., Fil B.A., Boncukcuoğlu R., Sözüdoğru O., Yilmaz A.E., "Adsorption of Methyl Violet Dye A Textile Industry Effluent onto Montmorillonite Batch Study", JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.35, pp.1737-1744, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Değirmenci M., Yazici M., Tezcan L., Ekmekçi M., Sözüdoğru O., Atmaca E., et al., "KAYSERİ KENTİNDEKİ İÇME SUYU AKİFERLERİNİN HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ", International Refereed Journal of Engineering And Science, 2015
Yazici M., Değirmenci M., Sözüdoğru O., Ekmekçi M., Atmaca E., Tezcan L., et al., "Kayseri Kenti Yer Altı Sularının Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi", Karaelmas Science and Engineering Journal, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Massara T.M., Komesli O.T., Sözüdoğru O., Komesli S., Katsou E., "Activities achievements of the Ad-Bio (Advanced biological wastewater treatment processes) project: ?n overview", 1st International Potable Water Wastewater Symposium, ,
Koçoğlu E.S., Sözüdoğru O., Komesli O.T., Yilmaz A.E., Bakirdere S., "ACCURATE AND SENSITIVE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF DRUG ACTIVE COMPOUND, PESTICIDES, HORMONES AND ENDOCRINE DISRUPTOR COMPOUNDS IN WASTEWATER SAMPLES USING GC-MS AFTER DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION", 11th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2018), ,
Sözüdoğru O., Komesli O.T., Yilmaz A.E., Bakirdere S., "Atıksularda Mikrokirleticilerin Giderimi İçin Kullanılan Arıtma Teknolojileri", 1st International Potable Water Wastewater Symposium, ,
Massara T.M., Komesli O.T., Sözüdoğru O., Yilmaz A.E., Bakirdere S., Katsou E., "The effect of HRT and SRT in the treatment of domestic wastewater by MBR", 6th InternationalConferenceonSustainable Solid WasteManagement, ,
Massara T.M., Komesli O.T., Sözüdoğru O., Yilmaz A.E., Yilmaz M.T., Katsou E., "Investigation of the Effectiveness of Electrooxidation for the Treatment of Domestic Wastewater", 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13-16 June 2018, ,
Çalik S., Özgenç E., Yilmaz A.E., Sözüdoğru O., Massara T., Katsou E., et al., "Removal of heavy metals with Membrane Bioreactor Combined with Activated Carbon", 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, ,
Boncukcuoğlu R., Sözüdoğru O., Taşdemir A., "RECYCLE OF POLYPROPYLENE PLASTIC WASTES Erzurum Applicaton", PROGRAM OF THE VI-INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARCHITECTURAL, CIVIL ENGINEERING AND DESING SCHOOL OF EURASIA, ,
Massara T.M., Komesli O.T., Sözüdoğru O., Komesli S., Katsou E., "Benchmarking of low environmental footprint biological processes for the treatment of industrial waste streams", 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 23rd - 25th June 2016 Limassol, Cyprus, ,
Sözüdoğru O., Vasilaki V. , Komesli O.T., Massara T. , Komesli S. , Katsou E., "Effect of flux in a membrane SBR MSBR treating highly nitrogenous wastewater", 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems; 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation Athens, Greece 14-16 September 2016., ,
Fil B.A., Boncukcuoğlu R., Yilmaz A.E., Kul S., Sözüdoğru O., Aladağ E., "Antep Fıstığı İşleme Atıksularından Bulanıklığın Giderilmesi Üzerine Seyreltme Oranı DestekElektrolit Türü ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Yazici M., Sözüdoğru O., Değirmenci M., "Yeraltısuyu Kirliliğinde Vadoz Zon Etkisinin CBS Yöntemiyle Belirlenmesi Kayseri İli Örneği", SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Fil B.A., Boncukcuoğlu R., Yilmaz A.E., Kul S., Aladağ E., Sözüdoğru O., "Grafit Anot ile Asidik Ortamda Antep Fıstığı İşleme Atıksuyunun Elektrooksidasyonunİncelenmesi Destek Elektrolit Türü ve Destek Elektrolit Konsantrasyonunun Etkisi", SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Sözüdoğru O., Aladağ E., Fil B.A., Boncukcuoğlu R., Kul S., "Montmorillonit Kili Kullanarak Tekstil Atıksuyunda Renk Gideriminin İncelenmesi", SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Sözüdoğru O., Komesli O.T., "Yüksek Azot İçerikli Atıksuların Kesikli Ardışık Ardışık Biyolojik Reaktöre Entegre Edilmiş Batık Membran Filtrasyon Sistemi İle Arıtımının İncelenmesi", MEMTEK 2015 4.ULUSAL MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, TÜRKIYE,
Yazici M., Değirmenci M., Sözüdoğru O., "YERALTISUYU KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARINDA DRASTIC YÖNTEMİNİNKULLANIMI", 2nd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2014), ,
Değirmenci M., Ekmekçi M., Tezcan L., Atmaca E., Sözüdoğru O., "Kayseri Kent İçme Suyu Akiferlerinin Özellikleri Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi", Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.0
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi