Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş Ö.S., "Osmanlı nın Aykırı Dansçıları Tavşanlar ve Tavşanca Formu", MILLI FOLKLOR, vol.12, pp.289-298, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İnan K., Karataş Ö.S., "Düyek Usûlünde, Rast ve Sabâ Makamlarındaki Şuğullerin Makam ve Güfte Analizi", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.88-106, 2019 (Link)
Karataş Ö.S., Okcu S., "SÖZLERİ ŞEYH GÂLİB’E, BESTELERİ HACI ÂRİF BEY VE SADEDDİN KAYNAK’A AİT OLAN ŞARKI FORMUNDA İKİ ESERİN KARŞILAŞTIRMALI MÜZİKAL ANALİZİ ( COMPARATIVE MUSICAL ANALYSIS OF TWO WORKS IN THE SONG FORM BELONGING TO COMPOSITIONS HACI ÂRIF BEY AND SAADETTIN KAYNAK, LYRICS ŞEYH GÂLIB )", JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, 2018
Karataş Ö.S., "Klâsik Türk Müziği Eğitimi nde Bir Saray Üniversitesi Enderûn Mektebi", Turkish Studies, vol.9, pp.869-885, 2014 (Link)
Karataş Ö.S., "Classical Turkish Music in Semai Coffeehouses in Istanbul of Ottoman Period", European Journal of Research on Social Sciences, vol.1, pp.84-87, 2014 (Link)
Karataş Ö.S., "Mevlevi Âyinlerinin Tarihsel Gelişimi ve İcrası Üzerine Bir İnceleme", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.141-150, 2008
Karataş Ö.S., "Klâsik Türk Mûsikîsi Eğitimi Konusunda İstanbul", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.115-119, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karataş Ö.S., "Sultan II. Mahmûd’un Modernleşme Politikası Dâhilinde Yenic¸eriTeşkilâtı ve Teşkilâtın Mûsikî Unsurları", ETNOMÜZİKOLOJİ SEMPOZYUMUMÜZİK VE POLİTİKA, BURSA, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi