Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, 1993-1997
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Fizik Öğretiminde Analoji Kullanımının ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fizik Eğitimi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, "Ohm Kanunu İlgili Olarak Ortaöğretim Fen Kolu Öğrencilerinde Oluşan Kavram Yanılgıları", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fizik Eğitimi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Temmuz, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi