Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turgut G., Sönmez E., Aydin S., Dilber R., Turgut Ü., "The effect of Mo and F double doping on structural morphological electrical and optical properties of spray deposited SnO2 thin films", CERAMICS INTERNATIONAL, vol.40, pp.12891-12898, 2014 (Link)
Sönmez E., Yilmaz M., Yilmaz M., Turgut Ü., Dilber R., "The variation of the features of SnO2 and SnO2 F thin films as a function of V dopant", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.25, pp.2808-2828, 2014 (Link)
Keskenler E.F., Dilber R., Aydin S., Dilber R., Turgut U., "Investigation of boron and yttrium doping effect on structural, electrical and optical properties of sol-gel spin coated SnO2thin films", JOURNAL OF OVONIC RESEARCH, vol.9, pp.61-71, 2013
Kisoglu M., Erkol M., Dilber R., Gürbüz H., "Investigation the effect of preparing Powerpoint presentations about science topics on prospective teachers' science achievements and science process skills", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.213-222, 2012
Dilber R., "Students' understandings of air pressure", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, pp.751-760, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meral Y., Sönmez E., Dilber R., "FİZİK DERSİ OPTİK ÜNİTESİ ÖĞRETİMİNDE JİGSAWTEKNİĞİNİN 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINAETKİSİ", The Journal of Academik Social Science, vol.5, pp.1-13, 2017
Yilmaz M., Arici F., Dilber R., "ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", Researcher:Social Science Studies, vol.5, pp.128-139, 2017
Büyükbayraktar Ersoy F.N., Dilber R., "The opinions of technical and vocational high school students and teachers about learning environment which are formed by active learning method", Milli Egitim, vol.1, pp.45-60, 2016
Ersoy F., Dilber R., "Teknik Meslek Lisesi Öğrenci ve Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Tekniği ile Oluşturulan Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri", Milli Eğitim, cilt.4, ss.45-60, 2016
Karaman İ., Dilber R., Yelgün A., "THE CONTRIBUTION OF MODEL TEACHING AND MATERIAL DEVELOPMENT TO PHYSICS TEACHING FARADAY S LAW OF INDUCTION", Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol.25, pp.176-196, 2016 (Link)
Dilber R., Ersoy F.N., "HIGH SCHOOL STUDENTS MISCONCEPTIONS ABOUT MAGNETISM", Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol.25, pp.547-554, 2016 (Link)
Düzgün E., Dilber R., Yasemin Ş., Tatar D., Düzgün B., "Görsel Okuma Yaklaşımının Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi", The Journal of academic Social Science, vol.3, pp.104-124, 2015
Karaman İ., Salar R., Dilber R., Turgut Ü., "YGS ve LYS Sınavlarındaki Fizik Sorularının Öğretim Programı Açısından ve Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan düzeyi Açısından Analizi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.309-315, 2014
Dilber R., Ersoy F.N., "Comparison of two different techniques on students understandings of static electric concepts", Int. J. Innovation and Learning, vol.15, pp.1-14, 2014
Uğur G., Dilber R., Şenpolat Y., Düzgün B., "The Effects of Analogy on Students Understanding of Direct Current Circuits and Attitudes towards Physics Lessons", European Journal of Educational Research, vol.1, pp.211-223, 2012
Dilber R., "Effect of conceptual change instruction on students understanding of electricity concepts", Int. J. Innovation and Learning, vol.7, pp.478-496, 2010
Dilber R., "Effect of conceptual change instruction on students' understanding of electricity concepts", International Journal of Innovation and Learning, vol.7, pp.478-496, 2010
Dilber R., Karaman İ., Düzgün B., "High School Students Understandings of Projectile Motion Concepts", Educational Research and Evaluation, vol.3, pp.203-222, 2009
Dilber R., "Teachinf of Newton s Law Force and Motion The effectiveness of Demonstrations", Essays in Education, cilt.1, ss.63-75, 2008
Dilber R., "Teaching of Water Waves Effectivenes of Using Computer Simulations on Students Success and Elimination of Misconception", Bulgarian Journal of Chemistri Education, vol.17, pp.33-45, 2008
Dilber R., Düzgün B., "Effectiveness of Analogy on Students Success and Elimination of Misconceptions", Lat. Am. Journal of Physics Education, vol.2, pp.174-183, 2008
Karaman İ., Dilber R., Sönmez E., "STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING SOME PHYSICAL CONCEPTS", BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.BPL, 15, no.2, pp.44-50, 2007 (Link)
Karaman İ., Dilber R., Sönmez E., "2006 Öğrenci Seçme Sınavında Çıkmış Olan Fizik Sorularının Kapsam Geçerliliğinin Analizi", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.79-110, 2007
Dilber R., "Fizik Bölümü Öğrencilerinin Laboratuarlara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi Üzerine Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.112-120, 2006
Turgut Ü., Karaman İ., Sönmez E., Dilber R., "Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Degisi, cilt.1, ss.431-437, 2006
Sözbilir M., Şenocak E., Dilber R., "Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri", Milli Eğitim Dergisi, cilt.172, ss.276-286, 2006
Dilber R., "First Year Undergraduate Students Understandings of Brightness Concepts", Balkan PhysicsLetters, cilt.13, ss.72-83, 2005
Karaman İ., Dilber R., Ertuğrul M., Şimşek Ö., Düzgün B., "AN INVESTIGATION OF STUDENTS ABILITIES IN ESTABLISHING RELATIONS BETWEEN SOME PHYSICAL CONCEPTS", BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.11, no.1, pp.27-33, 2003 (Link)
Dilber R., "Students understanding of coulomb s law and the transfer of charge between conductors", Balkan Physics Letters, cilt.1, ss.70-77, 2001
Dilber R., "Students understanding of some electrical subjects", Balkan Physics Letters, cilt.1, ss.78-87, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilber R., "Akran Öğretimi Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi", ICES-UBEK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.110-111
Dilber R., "Ders Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin manyetik Karakteristiği Konusu", ICES-UBEK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.112-113
Büyükbayraktar Ersoy F.N., Dilber R., "Informal Learning Activity: The Topic Of Object’s Magnetic Characteristic", 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Dilber R., Sönmez E., "Effect of Jigsaw Technique on 10th Grade Students’ Academic Success", II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, ,
Büyükbayraktar Ersoy F.N., Dilber R., "Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel MuhakemeBecerilerine Etkisi", 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu, ,
Dilber R., "Manyetizma Konusunun Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimi", 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu, ,
Dilber R., Karban K., "High school students’ perceptions about the physics", II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, ,
Karaman İ., Turgut Ü., Dilber R., Salar R., "Analysis of the relationship between undergraduate students’ physics succeses and their abilities", 10th Annual International Conference ofEducation,Recearch and Innovation (ICERI2017), ,
Karaman İ., Dilber R., "Problem Solving Strategies Observed in Pre service Physics Teachers", ERPA International Congresses on Education, ,
Dilber R., "Effect of Conceptual Change Text and Simulation on Students Understanding of Electricity Concepts", ERPA International Congresses, ,
Dilber R., "Students understandings of magnetisim concepts", ERPA International Congresses, ,
Aydin S., Dilber R., Turgut Ü., Salar R., Aydin E., "High School Students Misconceptions about Projectile Motion", 16th International Academic Conference, ,
Turgut Ü., Çolak A., Salar R., Dilber R., "High School Students Views about the 7E Model in the Unit of Electromagnetism", 16th International Academic Conference, ,
Dilber R., Sadik Ö., Salar R., Turgut Ü., "The Effects of High School Students Recognising Mode Descriptions and Using in Writing To Learn on Academic Success", Teaching&academic Conference, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi