Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Ruhattin YAZOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilm Dalı : Mantık Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 442 2313576
E Posta Adresi : ryazogluatauni.edu.tr | ryazogluhotmail.com
Web Adresi :
Ofis : 156
Posta Adresi : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 25240 Erzurum
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 1992-1998
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 1990-1992
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, , 1984-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, "İbn-i Sina, Gazâlî ve David Hume'da Mukayeseli Olarak İlliyet Meselesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Haziran, 1992.
Yabancı Diller
Arapça, İyi
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Din Felsefesi ve Mantık
Sistematik Felsefe ve Mantık
Türk İslam Düşünce Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Felsefesi
Mantık
İslam Düşüncesi
İslam Felsefesi
Ahlak
Din
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Felsefesi
Mantık
İslam Felsefesi
Felsefe Tarihi
Ortaçağ Felsefesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Ethics
Social Issues
Philosophy
Religion
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2006
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1991 - 1998
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 18.12.2018 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 18.09.2016 - 26.11.2019
Senato Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, -, 18.09.2016 - 21.01.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tortum Meslek Yüksekokulu, -, 18.09.2016 - 16.07.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 14.08.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 18.01.2015 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 12.01.2014 - 24.07.2016
Etik Kurul Başkanı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 12.01.2014 - 24.07.2016
Akademik Kurul Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, 13.01.2013 - 24.07.2016
Akademik Kurul Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 18.03.2012 - 24.07.2016
Bölüm Başkanı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 18.03.2012 - 24.07.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 18.03.2012 - 24.07.2016
Dekan, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 18.03.2012 - 24.07.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 18.03.2012 - 24.07.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 14.06.2009 - 15.02.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 14.01.2007 - 13.06.2013
Akademik Kurul Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, -, 14.01.2007 - 13.06.2010
Verdiği Dersler
Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Mantık, Lisans, 2018-2019
Akıl-Vahiy İlişkisi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Mantık, Lisans, 2018-2019
Klasik Mantık, Lisans, 2018-2019
Din Felsefesi, Lisans, 2017-2018
Din ve Ahlak Felsefesinin Temel Problemlerine Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
Akıl-Vahiy İlişkisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Din Felsefesine Giriş, Doktora, 2017-2018
Dinî Çoğulculuk, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Klasik Mantığa Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
Mantık, Lisans, 2017-2018
Akıl-Vahiy İlişkisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Dini Çoğulculuk, Yüksek Lisans, 2017-2018
!7. Yüzyılda Tanrı Anlayışları, Doktora, 2017-2018
Mantık, Lisans, 2017-2018
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2017-2018
Din ve Ahlak Felsefesinin Temel Problemlerine Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
Dini Çoğulculuk, Yüksek Lisans, 2015-2016
17. Yüzyılda Tanrı Anlayışları, Doktora, 2015-2016
Din Felsefesine Giriş , Doktora, 2015-2016
Mantık Tarihi ve Felsefesi, Lisans, 2015-2016
Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
İnsan Hürriyeti ve Determinizm, Yüksek Lisans, 2015-2016
Din Felsefesi, Lisans, 2015-2016
Din ve Ahlak Felsefesinin Temel Problemlerine Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
17. Yüzyılda Tanrı Anlayışları, Doktora, 2015-2016
Mantık, Lisans, 2015-2016
Dinî Çoğulculuk, Yüksek Lisans, 2015-2016
Din Felsefesine Giriş, Doktora, 2015-2016
Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Mantık, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, O.Bağcı, "Felsefî Düşüncede Kozmolojik Deliller Açısından Tanrı-Zaman İlişkisi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, M.Ulukütük, "Muhammed Âbid el- Câbirî’de Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, F.Kalın, "Rudolf Otto’da Din, Kutsallık ve Mistik Tecrübe", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, H.Aydeniz, "Teist Varoluşçularda İman-Ahlâk İlişkisi (Kierkegaard, Jaspers ve G. Marcel)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, F.Yaşar, " İletişim Felsefesi Bağlamında Din", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Özkaya, "Samuel Alexander Felsefesinde Zaman-Mekan ve Tanrı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Tacer, "Seyyid Hüseyin Nasr'ın Geleneksel Düşüncesinin Bazı Temel Kavramları ve Din-Medeniyet Anlayışı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2019.
Yüksek Lisans, F.Güçlüer, "Muhammed Abdullah Draz'da Din ve Ahlak", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, A.Çelik, "Peyami Safa Düşüncesinde Medeniyet ve Din", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Acı, "Mantıkçı Pozitivizmin Mantık ve Dil Anlayışı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, M.Dahim, "Puslu (Bulanık) Mantık", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Eliyatkın, "Musa Kâzım Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Anlayışı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Yaşar, "Dil ve Düşünce Üzerine Mantıksal Bir Analiz", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, C.Akaydın, "Seyyid Ahmet Arvasî’de Varlık ve Din", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, H.Konak, "Seyyid Nakib el-Attas’ta Din ve Sekülerizm", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, O.Bağcı, "Aristoteles Retoriği ve Siyasî Konuşmalardan Örnek Metinler", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, H.Şener, "Bergson’un Bilgi Anlayışı ve M. Şekip Tunç’a Yansıması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, F.Topaloğlu, "İbn Rüşd ve John Hick’in Vahiy Anlayışlarının Karşılaştırılması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, F.Karadağ, "Roger Garaudy'de Din ve Medeniyet ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Akgül, "Rene Guenon'da Din ve Sanat", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2019
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2019
Atama, Jüri Üyesi, Trabzon Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2019
Atama, Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2019
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2019
Atama, jüri Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2019
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2019
Doçentlik, Jüri Üyesi, ÜAK, Mart, 2019
Doçentlik, Jüri Üyesi, ÜAK, Mart, 2019
Doktora Yeterlik, Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2019
Atama, Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Mart, 2018
Atama, Doçentlik, Erzincan Üniversitesi, Ocak, 2018
Doçentlik, Jüri Üyesi, ÜAK, Eylül, 2018
Atama, Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atama, Hitit Üniversitesi, Kasım, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ekim, 2017
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ekim, 2017
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Şubat, 2016
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2016
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Ocak, 2014
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2010
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2004
Tez Savunma, Başkan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2003
Görsel Etkinlikler
Radyo Programı, Diğer, 12.05.2010 - 12.05.2010
Radyo Programı, Diğer, 12.05.2010 - 12.05.2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yazoğlu R., "Mevlânâ ve Batı Düşüncesindeki İnsanlık Sevgisinin Karşılaştırılması", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.1-13, 2017
Yazoğlu R., Çalik B., "Dâvûd i Karsî nin el İsagoci Cedid ve d Dürru l Ferîd Adlı Mantık Risâlesi Tanıtım ve Tenkitli Neşir", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.127-138, 2016 (Link)
, "İmamoğlu T., Yazoğlu R., Bâbertî’yi Modern Dünyada Okumak", Ekmelüddîn Bâbertî’yi Keşif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu, ss.495-500, 2014
Yazoğlu R., "Ebu l Hasan Harakânî de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2014 (Link)
İmamoğlu T., Yazoğlu R., "Bâbertî nin Bütüncül İnsan Anlayışının Modern Dünyadaki Yeri ve Önemi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.35-45, 2010
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Hatay ve Yöresindeki Dinsel Çeşitlilik ve Hoşgörü Ortamının Felsefî Bir Tahlili", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-9, 2009
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.9-19, 2007
Yazoğlu R., "Alasdair MacIntyre da Otorite ve Dinî İnancın Temeli", Felsefe Dünyası, cilt.2, ss.14-22, 2007
Yazoğlu R., "Süreç Teolojisinde Kötülük Sorunu", EKEV Akademi Dergisi, cilt.1, ss.135-144, 2006
Yazoğlu R., "R M Hare ve J J C Smart ın Din Anlayışları", Tabula Rasa Dergisi, cilt.6, ss.61-70, 2006
Yazoğlu R., "Paul Tillich Teolojisinde Değişen Dünya Etik ve Etik Çözümler", EKEV Akademi Dergisi, cilt.2, ss.99-106, 2006
Yazoğlu R., "John Hick de Farklı Dinlerin Çatışan Hakikat İddialarının Dinî Çoğulculuk Hipotezi İle İlişkisi", Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.157-171, 2005
, "Guy Axtell,"Dinî Çoğulculuk ve Olumsuz Yönleri", çev. Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz", Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, cilt.5, ss.53-68, 2005
, "Summer B. Twiss, "Çoğulculuk Felsefesi: John Hick ve Onu Eleştirenlerle İlgili Eleştirel Bir Değerlendirme", çev. Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz", Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, cilt.5, ss.155-186, 2005
Yazoğlu R., "Dil Kültür İlişkisi", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, cilt.1, ss.123-143, 2005
Yazoğlu R., "Ölümsüzlük İnancının Dayandığı Temeller", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.289-294, 2004
Yazoğlu R., "Antropomorfizm ve Hıristiyanlık", Tabula Rasa Dergisi, cilt.2, ss.149-157, 2004
Yazoğlu R., "John Hick in Dinî Çoğulculuğunun Arka Planı", Teologiya Fakültetinin İlimiy Jurnalı-İlahiyat Fakültesi İlmî Dergisi, vol.2, pp.53-63, 2004
Yazoğlu R., "Paul Tillich in Tanrı Anlayışı", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.137-150, 2004
, "W. Montgomery Watt, "Bir Dine Doğru",çev. Ruhattin Yazoğlu", Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, cilt.2, ss.181-194, 2002
Yazoğlu R., "Hümanizm ve Mevlânâ", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.67-83, 2002
Yazoğlu R., "Dil Kültür İlişkisi", EKEV Akademi Dergisi, cilt.6, ss.21-44, 2002
Yazoğlu R., "Paul Tillich’de Tanrı Kavramı", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.113-130, 2002
, "Müslüman Bir Aydın Olarak Fazlur Rahman, çev. Ruhattin Yazoğlu", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.307-341, 2001
, "Frederich Mathewson Denny, "Müslüman Bir Aydın Olarak Fazlur Rahman", çev. Ruhattin Yazoğlu", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.307-323, 2001
Yazoğlu R., "Martin Luther ve Thomas Hobbes ta Din Devlet İlişkisi", EKEV Akademi Dergisi, cilt.3, ss.221-235, 2001
, "W. Montgomery Watt, "Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Üzerine Düşünceler", çev. Ruhattin Yazoğlu", EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler-, cilt.2, ss.79-83, 2000
Yazoğlu R., "Antropomorfizm ve Hıristiyanlık", EKEV Akademi Dergisi, cilt.1, ss.259-273, 1998
, , "Hadia Dajani Shakeel, "XII. Asır Arap Şiirinde Haçlı Seferlerine Karşı Cihat", çev. İbrahim Yılmaz, Ruhattin Yazoğlu", İlim ve Sanat Dergisi, cilt.1, ss.76-83, 1997
Yazoğlu R., "Ölüm Korkusu İle İlgili Bazı Felsefî Tavırlar", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.120-123, 1997
Yazoğlu R., "İlliyet Probleminin Doğuşu", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.463-467, 1997
, "William Lane Craig, "el-Gazzâlî", çev. Ruhattin Yazoğlu", Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.135-139, 1996
Yazoğlu R., "Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî ye Kadarki Seyri", Felsefe Dünyası, cilt.1, ss.55-62, 1996
, "Tamara Sonn,"Fazlur Rahman'ın İslâm Metodolojisi",çev. Ruhattin Yazoğlu ", Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.156-168, 1996
Başci V., Yazoğlu R., "Ruh Konusu Üzerine Bir Makale Ahmed Foad el Ehwany Islamic Philosophy", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.227-232, 1995
, "Ahmet Foad el-Ehvany, "Ruh Konusu Üzerine Bir Makale", çev. Vahdettin Başcı, Ruhattin Yazoğlu", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.227-232, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yazoğlu R., "İslâm Ahlâkında Aile ve Kadın", Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, IĞDIR, TÜRKIYE, 9-9 Haziran 2018, pp.1-13
Yazoğlu R., "Süreklilik ve Değişim Açısından Dil-Kültür İlişkisinin Felsefi Bir Tahlili", Uluslararası "Din ve Dil" Sempozyumu, IĞDIR, TÜRKIYE, 30 Kasım - 1 Aralık 2018, pp.29-35
Yazoğlu R., "Din-Ahlâk İlişkisine Genel Bir Bakış", Uluslararası Çalıştay, Iğdır, TÜRKIYE, , pp.33-45
Yazoğlu R., "Dâvûd i Karsî nin el-İsagoci Cedid ve’d-Dürru’l-Ferîd Adlı Mantık Risâlesi Tanıtım ve Tenkitli Neşir", Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, KARS, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.321-331 (Link)
Yazoğlu R., "Hz Peygamber ve İnsan Sevgisi", Panel Kutlu Doğum, Kars 2013, Kars, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Modern Düşüncenin Verilerinden Yola Çıkarak Yapılan Yanlış Din Yorumları Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Şanlıurfa, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Aile İçi Din Eğitiminin Aile Fertlerinin Ahlâkı Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Hz Muhammed ve İnsan Sevgisi", Panel Kutlu Doğum, Kars 2013, Kars, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Kerbela Hadisesine Genel Bir Bakış", Panel Muharrem Ayı, Kars 2012, Kars, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Hz Peygamber ve İnsan Sevgisi", Panel Kutlu Doğum, Kars 2013, Kars, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "İslâm ve İnsan Hakları", Panel, Kars, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Ömer Efendi nin Muinu l İhvân Adlı Mantık Risalesi Tanıtım ve Tenkitli Neşir Tebliğ Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu 2 4 Mayıs 2014 Erzurum", Sempozyum, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "İnsan Yetiştirme Anlayışımızda Ahlâkın Yeri Müzakere Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 18 20 Nisan 2014 Erzurum", Sempozyum, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Mûsâ Kâzım Efendi nin Felsefî Görüşleri Müzakere", Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu, 22-24 Kasım 2013 Erzurum, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.255-258
Yazoğlu R., "Mevlânâ ve Batı Düşüncesindeki İnsanlık Sevgisinin Karşılaştırılması", II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2013 Van, Van, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Harakânî nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı", Panel Kars Günleri, Ankara 2013, Ankara, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Millî ve Manevî Değerlerimiz", 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 19 Nisan 2008, Aydıntepe, Bayburt, Bayburt, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Tartışma Mantığı Yöntemi Üzerine Klasik Dönem", Güneş Vakfı, Erzurum. 2011, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Millî ve Manevî Değerlerimiz", 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 20 Nisan 2008, Demirözü, Bayburt, Bayburt, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "İslâm da Aile", 2009 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 15 Nisan 2009, Pazaryolu, Erzurum, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Bâbertî yi Modern Dünyada Okumak", Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010 Bayburt, Bayburt, TÜRKIYE, , ss.495-500
Yazoğlu R., "Dinî Çoğulculuk", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2008, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Hümanizm ve Mevlânâ", Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 2002, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Leibniz in Tanrı Anlayışı", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2000, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Dini Nasıl Anlamalı", Erzurum Dadaşkent Eğitim Merkezi, 1999, Erzurum, TÜRKIYE,
Yazoğlu R., "Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî ye Kadarki Seyri", Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 1996, Erzurum, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yazoğlu R., "",
Yazoğlu R., "Analoji, Mantıkî Kıyas ile Fıkhî Kıyasın Karşılaştırılması", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-14, 2019
Yazoğlu R., "Bileşik Kıyaslar, Kıyasın Değeri, Endüksiyon (Tümevarım)", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-13, 2019
Yazoğlu R., "Türkiye'de Mantık Çalışmaları", Mantık, Nevzat Can, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-24, 2019
Yazoğlu R., "İslam'da Ahlakın Kaynağı, Yaptırımı ve İnsanın Doğası", İslam Ahlak Esasları, Cengiz Gündoğdu, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-28, 2018
İmamoğlu T., Yazoğlu R., Başci V., "Din Felsefesi", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2017
Yazoğlu R., Yazoğlu R., "İlahiyat Öğrencilerinin Din ve Dindarlık Algısı (Kars ve Bakü Örneği)", Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2017
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Mantık", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2016
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Klasik Mantık", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, ERZURUM, 2015
Yazoğlu R., "Müzakere", Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Yüksel Salman, Ed., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.93-99, 2015
Yazoğlu R., "Dinî Ahlak ve Dinî Ahlaka Göre İslam Ahlak Esasları", İslam Ahlak Esasları, Cengiz Gündoğdu, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-30, 2015
Başci V., Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Din Felsefesi Dersleri", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2015
Yazoğlu R., Aydeniz H., "Dinde Hakikat Dinlerin Çokluğu ve Hakikatin Birliği Din Felsefesi İle İlgili Bir Deneme", Çeviri, Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2014
Yazoğlu R., "Dinî Çeşitlilik ve Bazı Temel Dinî Yaklaşımlar", Din Felsefesi, Vahdettin BAŞCI, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2011
Yazoğlu R., "Tanrı Hakkında Konuşmak", Din Felsefesi, Vahdettin BAŞCI, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2011
Yazoğlu R., "Din-Ahlâk İlişkisi", Din Felsefesi, Vahdettin BAŞCI, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2011
Yazoğlu R., "Tanrı’nın Varlığının Delilleri", Din Felsefesi, Vahdettin BAŞCI, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2011
Yazoğlu R., "Tanrı-Evren İlişkisi ve Çeşitli Tanrı Tasavvurları", Din Felsefesi, Vahdettin BAŞCI, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2011
Yazoğlu R., "Kavramlar", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2010
Yazoğlu R., "Mantığa Giriş", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2010
Yazoğlu R., "Önermeler", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2010
Yazoğlu R., "Tanım, Bölme ve Sınıflandırma", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2010
Yazoğlu R., "Beş Tümel, Kategoriler ve Kavram Tartışması", Mantık, Ruhattin YAZOĞLU, Ed., ATAUZEM, Erzurum, ss.1-20, 2010
Yazoğlu R., "Dinî Çoğulculuk Sorunu John Hick Üzerine Bir Araştırma", İz Yayıncılık, İstanbul, 2007
Yazoğlu R., "Ruh Ölüm ve Ötesi Gazâlî Üzerine Bir Araştırma", İz Yayıncılık, 2007
Yazoğlu R., "Dinî Çoğulculuk John Hick in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar", Çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006
İmamoğlu T., Yazoğlu R., "Süreç Teolojisi", Çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Ahlâk ve Ötesi", Çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006
Yazoğlu R., "Leibniz de Tanrı ve Ahlâk", Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005
Yazoğlu R., "Din ve Felsefe Üzerine Yazılar", Çeviri, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005
Yazoğlu R., Koç B., "Aşk Güç ve Adalet Ontolojik Tahliller ve Etik Yaklaşımlar", Çeviri, Yeni Zamanlar Yayınları, İSTANBUL, 2004
Yazoğlu R., "Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm", Cedit Neşriyat, Ankara, 2002
Diğer Yayınlar
İmamoğlu T., Yazoğlu R., Başci V., "Din Felsefesi", Eser Yayıncılık, Erzurum, 2017
Desteklenen Projeler
"Dâvûd-î Karsî'nin Eserleri Üzerine Bir Çalışma", BAP Arastırma Projesi, 2659911, Araştırmacı, 2017
"İlahiyat Öğrencilerinin Din ve Dindarlık Algısı (Kars ve Bakü Örneği)", BAP Arastırma Projesi, 2054654, Yönetici, 2017
"Hatay ve Çevresindeki Dinî Çeşitlilik ve Hoşgörü Ortamı", BAP Arastırma Projesi, 95895, Koordinatör, 2009
"Dinî Çeşitlilik ve Birlikte Yaşama Kültürü Açısında Mardin", BAP Arastırma Projesi, 2015-SB-56, Araştırmacı, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi, Editorler Kurulu Uyesi, 05.05.2019 - Devam Ediyor
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Editorler Kurulu Uyesi, 15.05.2018 - Devam Ediyor
Universal Journal of Theology, Editorler Kurulu Uyesi, 03.01.2016 - Devam Ediyor
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editorler Kurulu Uyesi, 05.01.2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Felsefe Derneği, , Uye, 16.01.1993 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
İslâm Ahlâkında Aile ve Kadın, Iğdır, Haziran 2018
Süreklilik ve Değişim Açısından Dil-Kültür İlişkisinin Felsefi Bir Tahlili, Iğdır, Kasım 2018
Dâvûd i Karsî nin el-İsagoci Cedid ve’d-Dürru’l-Ferîd Adlı Mantık Risâlesi Tanıtım ve Tenkitli Neşir, Kars, Mayıs 2017
Din-Ahlâk İlişkisine Genel Bir Bakış, Iğdır, Aralık 2017
Aile İçi Din Eğitiminin Aile Fertlerinin Ahlâkı Üzerindeki Etkileri, , Aralık 2016
Modern Düşüncenin Verilerinden Yola Çıkarak Yapılan Yanlış Din Yorumları Üzerine Bir İnceleme, Şanlıurfa, Ekim 2016
İslâm ve İnsan Hakları, Kars, Aralık 2015
Bâbertî yi Modern Dünyada Okumak, Bayburt, Mayıs 2014
Mûsâ Kâzım Efendi nin Felsefî Görüşleri Müzakere, Erzurum, Mayıs 2014
İnsan Yetiştirme Anlayışımızda Ahlâkın Yeri Müzakere Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 18 20 Nisan 2014 Erzurum, , Nisan 2014
Hz Peygamber Din ve Samimiyet, , Nisan 2014
Din ve Samimiyet, Kars, Nisan 2014
Ömer Efendi nin Muinu l İhvân Adlı Mantık Risalesi Tanıtım ve Tenkitli Neşir Tebliğ Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu 2 4 Mayıs 2014 Erzurum, Erzurum, Mayıs 2014
Hz Muhammed ve İnsan Sevgisi, Kars, Mart 2013
Mevlânâ ve Batı Düşüncesindeki İnsanlık Sevgisinin Karşılaştırılması, Van, Nisan 2013
Hz Peygamber ve İnsan Sevgisi, , Nisan 2013
Hz Peygamber ve İnsan Sevgisi, , Nisan 2013
Harakânî nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara, Ekim 2013
Kerbela Hadisesine Genel Bir Bakış, , Aralık 2012
Tartışma Mantığı Yöntemi Üzerine Klasik Dönem, Erzurum, Mayıs 2011
İslâm da Aile, , Nisan 2009
Millî ve Manevî Değerlerimiz, Bayburt, Nisan 2008
Millî ve Manevî Değerlerimiz, , Nisan 2008
Dinî Çoğulculuk, , Nisan 2008
Hümanizm ve Mevlânâ, Erzurum, Kasım 2002
Leibniz in Tanrı Anlayışı, , Mayıs 2000
Dini Nasıl Anlamalı, , Mayıs 1999
Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî ye Kadarki Seyri, , Mayıs 1996
Bilimsel Hakemlikler
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2019
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Mart 2019
İslami Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Route Education and Social Science Journal, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Route Education and Social Science Journal, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2018
Route Education and Social Science Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2018
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2018
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Felsefe Dünyası Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Universal Journal of Theology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Route Education and Social Science Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
The Journal of Academic Social Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Journal of History School Tarih Okulu Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Route Educational and Social Science Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Mütefekkir Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
İslâmî Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Tabula Rasa Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2018
Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2018
III. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2017
Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
Erzurumlu Şeyhül İslâm Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2013
Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu,, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2013 Van, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 114
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Din Felsefesi, Mantık, İslam Düşüncesi, Ahlâk
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Philosophy of Religion, Logic, Islamic Thought, Ethics
Temel Eserler
İmamoğlu T., Yazoğlu R., Başci V., "Din Felsefesi", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2017
Yazoğlu R., İmamoğlu T., "Mantık", Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2016
Yazoğlu R., "Dinî Çoğulculuk Sorunu John Hick Üzerine Bir Araştırma", İz Yayıncılık, İstanbul, 2007
Yazoğlu R., "Ruh Ölüm ve Ötesi Gazâlî Üzerine Bir Araştırma", İz Yayıncılık, 2007
Yazoğlu R., "Leibniz de Tanrı ve Ahlâk", Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005
Biyografi
Biyografi (TR) : 

Ruhattin Yazoğlu, 1965 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu ve 1991 yılında aynı Fakültenin Din Felsefesi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1992 yılında "İbn Sînâ, Gazâlî ve David Hume’da Mukayeseli Olarak İlliyet Meselesi" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 1998 yılında ise "Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm" isimli teziyle doktorasını tamamlayan Yazoğlu, 2006’da Doçent, 2011’de Profesör oldu. 2012-2016 yılları arasında Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevinde bulundu.

Halen, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Biography (EN) :

Ruhattin Yazoglu was born in 1965 in Bayburt. He completed his primary and secondary education in Bayburt. He graduated from the Faculty of Divinity of Atatürk University in 1989 and in 1991, he was appointed as a research assistant to the Department of Philosophy and Religion Sciences of the same Faculty.

Yazoğlu completed his master's thesis on the subject of  “Comparatively Causality Matter in Ibn Sînâ, Gazâlî and David Hume” in 1992; and his PhD thesis named “Soul and Death in Ghazali Thought” in 1998; between 2012-2016 he was the dean of Faculty of Divinity of Kafkas University.

She is currently the Faculty member in the Department of Philosophy and Religion Sciences at the Faculty of Divinity of Atatürk University. He is married and has two children.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi