Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sığır Pnömonilerinde Bovine Herpesvirus Tip 1 in varlığının İmmunohistokimya İmmunofloresans ve ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay Yöntemleri ile Araştırılması ve Patolojik Bulgular", BAP Doktora, 2015/67, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Erzurum Yöresi Sığırlarda Cryptosporidium parvum un varlığının immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2015/66, Araştırmacı, 2016
"Mezbahada kesime alınan koyun karaciğerlerinde Listeria monocytogens Clostridium novyi ve Eschericia coli enfeksiyonlarının patomorfolojik ve immunfloresans yöntemleri ile araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014/28, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi