Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2002 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp fakültesi, Dahili tıp bilimleri, 01.01.2006 - 01.01.2011
Öğretim Üyesi-Profesör dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp fakültesi, Dahili tıp bilimleri, 01.02.2002 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Perikarditler, Lisans, 2018-2019
Stabil Angina Pectoris, Lisans, 2018-2019
Ekokardiyografi, Tıpta Uzmanlık, 2016-2017
Ekokardiyografi, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Akut eklem romatizması, Lisans, 2003-2004
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, L.Aşkin, "St segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu hastalarda metoprolol veya karvedilol'ün serum GGT ve ürik asit düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, S.Demirellil, "Perkütan koroner girişim yapılan st segment yükselmesiz akut koroner sendromlu hastalarda trimetazidine tedavisinin plazma brain natriüretik peptid düzeylerine etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Tıpta Uzmanlık, S.İnci, "ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde primer perkütan koroner girişimin akut dönemde sol ventrikül dissenkronisi üzerine etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, Z.Şimşek, "Romatizmal mitral darlığı olan hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain/strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, Ö.Özdemir, "Interlekuan-6 geni polimorfizminin koroner arter hastalığı ve yaygınlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Tıpta Uzmanlık, A.Börekçi, "Sol ventrikül diyastolik basınçlarını belirlemede pulsed doku doppler ekokardiyografinin kullanımı ve diğer konvansiyonel doppler parametreleri ile karşılaştırılması ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, YEDEK ÜYE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2017
Doçentlik, YEDEK ÜYE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2017
Doçentlik, YEDEK ÜYE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2017
Doçentlik, ASİL ÜYE, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doçentlik, ASİL ÜYE, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doçentlik, ASİL ÜYE, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doçentlik, ASİL ÜYE, BİLİM ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2016
Doçentlik, ASİL ÜYE, BİLİM ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2016
Doçentlik, ASİL ÜYE, BİLİM ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2016
Doçentlik, ASİL ÜYE, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2012
Doçentlik, ASİL ÜYE, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Ekim, 2012
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2011
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2011
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2011
Doçentlik, ASİL ÜYE, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2011
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2010
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2010
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2010
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2007
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2007
Doçentlik, ASİL ÜYE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2007
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2005
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2005
Doçentlik, ASİL ÜYE, EGE ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi