Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yenice G., Çelebi D., Yörük M.A., Uçar Ö., Sağlam Y.S., Tunç M.A., et al.,"Effect of Kefir upon the Performance, Intestinal Microflora and Histopathology of Certain Organs in Laying Hens", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.363-370, 2014
Kaya A., Yörük M.A., Esenbuğa N., Temelli A., Ekinci O., "The Effect of Raw and Processed Common Vetch Seed (Vicia sativa) Added to Diets of Laying Hens on Performance, Egg Quality, Blood Parameters and Liver Histopathology (Retracted article. See vol. 50, pg. 228, 2014)", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.50, pp.228-236, 2013
Kaya A., Kaya H., Macit M., Çelebi Ş., Esenbuğa N., Yörük M.A., et al.,"Effects of Dietary Inclusion of Plant Extract Mixture and Copper into Layer Diets on Egg Yield and Quality, Yolk Cholesterol and Fatty Acid Composition", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.673-679, 2013
Esenbuğa N., Macit M., Karaoğlu M., Aksakal V., Yörük M.A., Gül M., et al.,"A study on possibility of Rosa canina seed use as feed ingredient in diets of Morkaraman male lambs", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, vol.43, pp.1379-1384, 2011
Aksu T., Ozsoy B., Aksu D.S., Yörük M.A., Gül M., "The Effects of Lower Levels of Organically Complexed Zinc, Copper and Manganese in Broiler Diets on Performance, Mineral Concentration of Tibia and Mineral Excretion", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.141-146, 2011
Esenbuğa N., Macit M., Karaoğlu M., Aksakal V., Aksu M.İ., Yörük M.A., et al.,"Effect of breed on fattening performance, slaughter and meat quality characteristics of Awassi and Morkaraman lambs", LIVESTOCK SCIENCE, vol.123, pp.255-260, 2009
Yörük M.A., Aksu T., Gül M., Bolat D., "The effect of soybean meal treated with formaldehyde on amount of protected protein in the rumen and absorption of amino acid from small intestines", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.30, pp.457-463, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yörük M.A., Yilmaz E., "Enzimler ve Hayvan Beslemede Kullanımı.", Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics, cilt.3, ss.69-76, 2017 (Link)
Tunç M.A., Yörük M.A., "Effects of Humate and Probiotic on the Number ofEscherichia coli, Blood and Antioxidant Parameters in SucklingPeriod of Calves", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.12, pp.169-176, 2017 (Link)
Kopuzlu S., Çelebi Ş., Yörük M.A., "Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.60-69, 2015
Yörük M.A., Aksu T., Gül M., "Farklı Kuru Madde Düzeyi Esasına Göre Hazırlanan Şeker Pancarı Posası Silajlarının Silaj Kalitelerinin ve Rumen Yıkılabilirliklerinin Tespit Edilmesi", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.163-172, 2014
Gül M., Yörük M.A., Aksu T., Kaya A., Kaynar Ö., "The effect of different levels of canola oil on performance, egg shell quality and fatty acid composition of laying hens", International Journal of Poultry Science, vol.11, pp.769-776, 2012
Macit M., Karaoğlu M., Yörük M.A., Gül M., Özüdoğru Z., Timurkan S., et al.,"Morkaraman toklu rasyonlarına öğütülmüş kuşburnu çekirdeği ilavesinin besi performansı ile sindirim sistemi ve karaciğerin histo-patolojisi üzerine etkisi", HASAD Hayvancılık Derg, cilt.21, ss.60-64, 2005
Karaoglu M., Gül M., Yörük M.A., Esenbuğa N., Macit M., Turgut L., et al.,"Çiğ ve Farklı Fiziksel İşlem Görmüş Sorgumun (Sorghum vulgare) Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılmasının Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi", HASAD Hayvancılık Derg, cilt.21, ss.60-64, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaoğlu M., Macit M., Esenbuğa N., Turgut L., Aksakal V., Yörük M.A., "Morkaraman Kuzularında Bovifarm’ın Performans Üzerine Etkisi", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2005, ss.425-428
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi