Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 01.10.1995 - 01.01.2003
VERDİĞİ DERSLER
Afrika Coğrafyası, Lisans, 2018-2019
Türkiye Jeopolitiği, Lisans, 2018-2019
Coğrafya Mezuniyet Tez Çalışması II, Lisans, 2018-2019
Okyanusya Coğrafyası, Lisans, 2018-2019
Hidrografya II, Lisans, 2018-2019
Asyada Ziraat Nüfus Dağılımı İlişkileri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Dünyada Sık Nüfuslu Bölgeler, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ziraat Coğrafyası, Lisans, 2018-2019
Enerji Kaynakları, Lisans, 2018-2019
İdari Coğrafya, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Tursun, "Sürgü kasabasının coğrafyası", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, Ş.Gevker, "Hanak ilçe merkezi coğrafyası", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Tamer, "Akyazı kasabasının coğrafyası", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, N.Şen, "Tortum çayı havzası'nın doğal ve beşeri turizm çekicilikleri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, L.Albayrak, "Aşağıırmaklar Köyü'nün coğrafi etüdü", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Kaymaz, "Camili (Macahel)'nin coğrafi etüdü (Artvin-Borçka)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Bilgiç, "Tut ilçe merkezinin coğrafi etüdü", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Güler, "Varto kasabasının coğrafi etüdü", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Yüksek Lisans, A.Öztürk, "Gülağaç ilçe merkezinin beşeri ve ekonomik coğrafyası", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2001.
Yüksek Lisans, D.Özcan, "Fatsa'da balıkçılık faaliyetleri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sINAVI, Yakın Doğu Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Erbil'in Fiziki Coğrafyası, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Kasım, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK/ Doçentlik Jüri Üyeliği, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK/ Doçentlik Jüri Üyeliği, Nisan, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Halgurd-Sakran Milli Parkında Doğal Bileşenlerin SınıflandırılmaSI VE sÜRDÜRÜLEBİLİR kORUMA kOŞULLARI, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi