Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2011 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  KARBOKSİ İNDANON VE TERALON BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL ANALİZİ VE KETO ENO TAUTOMERİNİN NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya