Seçilmiş ülkelerde rekabet gücünün belirleyicileri ve büyüme ilişkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Zİya Çağlar YURTTANÇIKMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN