Şevkânî ve Fethü'l-Kadîr tefsirindeki metodu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ADEM EKİNCİOĞLU

Consultant: Ahmet Çelik