Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Mukadder BARAN

Consultant: Mustafa Sözbilir