Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler :Bir uygulama (Gümüşhane belediyesi örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2013

Student: ARZU KALAFAT ÇAT

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma GEÇİKLİ