TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATLARINDA MİTOLOJİYE AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: PINAR URTEKİN ALPSOY

Supervisor: Gülten Gültepe