Türkiye'nin coğrafi yakınlığa bağlı dış ticareti ve büyüme üzerindeki etkisi (1980-2011)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Hüseyin ÇAKMAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN