Yeraltı suyu çekilmesine bağlı arazi sübsidansı değişiminin matlab kullanılarak araştırılması: Konya Ovası (Konya Kapalı Havzası) için modelleme ve tahmine dayalı bir vaka çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AHMED WEDAM AHMED

Consultant: Ekrem Kalkan