Kur'an ve Sünnet ışığında Yöneticilerin Ahlaki İlkeleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MAHMOUD ABDELHEKIM HAMED HUSSEIN MAHMOUD ABDELHEKIM HAMED HUSSEIN

Consultant: Ahmet Çelik