Bir sosyal bilimci olarak Hikmet Kıvılcımlı üzerine sosyolojik bir analiz


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZKAN AYDAR

Consultant: Nuray Karaca