“I. Dünya Savaşı Döneminde Propaganda Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mustafa Ünalan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Derya ÖCAL