Dağ çiçeklerinin derinlemesine ayrıştırılabilir evrişimli yapay sinir ağlarıyla sınıflandırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: TURAN EMRE KÖKSAL

Consultant: Abdulsamet Haşıloğlu