Obsidiyen Malzemesinin Killi Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: HACİ OSMAN KARTAL

Consultant: Ekrem Kalkan