Emin Hilmi'nin Muhakeme-i Ye's ü Emel eseri (inceleme-metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ŞİFAHATUN ERKELEŞ

Consultant: Recai Kızıltunç