Kalkınma Sürecinde Girşimcilik Kültürünün İstihdam Üzerindeki Etkisi: OSTİM'deki KONİ'ler Üzerine Bir ARaştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ömer Faruk GÜLTEKİN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN