Hedonik (Hazcı) tüketim davranışları üzerinde etkili olan faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Adem Kartal

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma GEÇİKLİ