Halk eğitim merkezlerinde halkla ilişkiler kapsamında afet bilinçlendirmesi (Erzurum Halk Eğitim Merkezi örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Ayhan Doğan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma GEÇİKLİ