'Monolith' as artistic form


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Abdulvahap UZUNBAY

Consultant: Fevziye Eyigör Pelikoğlu

Abstract:

Günümüz sanatında, monolith formun  sanatsal anlamı ile yapısal bağıntı kurulmasını gerektiren,  araç ve amaç bağlamında birbiriyle benzeşen eserlerde  etkin ve etkili bir biçimde kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

‘Sanatsal form olarak monolith’  isimli bu çalışmada,   ilkel çağlardan modern zamanlara değin görünürlülüğü süreklilik arz eden, adı  ister mastaba, ziggurat, piramit, obelisk, mimari sütun olsun, ister  resmin konusu  ya da heykelin yapıtaşı  olsun ‘biricik’ olma  özelliğine sahip formların içlerinde barınan ‘monolith’ kavramı  bütüncül bir bakış açısıyla  incelenmiştir.

Monolithlerin   ‘yekpare anıt’,  ‘mimari yapı’, ‘temsili form’ vb. çağrışımlı kültürel olgu düzeyine taşınarak, tarihsel anlam katmanlarının esnek olmayan bütünselliğine  gönderme yapabildiği ve   ilahi kudret, siyasi erk, toplumsal hiyerarşiden taviz verilmeksizin her türden sanatsal bildirimin muhatabına iletilmesine aracılık ettiği anlaşılmıştır.