Farklı akış alanı tasarımlarının yakıt pili performansına etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erzurum Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Kadir Geliş

Co-Consultant: Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN