Tarihsel dönüşümü içinde beden imgesi ve cinsiyetsizleştirme: global markaların reklamları üzerine bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: NEVA DOĞAN

Supervisor: Derya Öcal