Fatih ve Baykara'nın gazellerinde dini unsurların karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMED LÜTFÜ AVCI

Consultant: Recai Kızıltunç