Ratlarda doxorubicin kaynaklı karaciğer hasarı üzerine curcuminin etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Munzur University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: SEVAL YILMAZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fulya Benzer

Co-Consultant: Fatih Mehmet Kandemir