Seçimler ve döviz kuru:Türkiye üzerine bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Özge BUZDAĞLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer Selçuk EMSEN